Malminetsinnän palvelut saman katon alta - Palsatech Oy

21.9.2015 Yritysesittelyt / ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

Pohjoisilla soilla on ikiroudan muodostamia routakumpuja, palsoja. Ruotsin kielessä palsa viittaa päällystakkiin, joka suojaa käyttäjäänsä kovilta olosuhteilta.  Malminetsinnän palveluja tarjoava rovaniemeläinen Palsatech Oy haluaa nimensä mukaisesti olla asiakkailleen päällystakki, jonka alla on mukava toimia. Palsatech Oy on kehittänyt malminetsinnän ja kaivostoiminnan tarpeisiin uudenlaisen palvelumallin, joka vähentää toimitiloihin ja laitteisiin tehtävien investointien tarvetta.  Näin Palsatech Oy:n asiakkaat voivat kohdentaa resurssejaan projektinsa kannalta keskeisimpiin tehtäviin.

PALVELUJA INVESTOINTIEN SIJAAN

Useiden vuosikymmenten aikana malminetsintään keskittyneiden palveluyhtiöiden tarjonta on rajoittunut muutamiin työvaiheisiin, kuten timanttikairaukseen ja näytteiden analysointiin. Tämä on tarkoittanut sitä, että yhtiöiden aloittaessa toimintaansa ne ovat joutuneet käyttämään ison osan budjetistaan toimitiloihin, henkilöstön kouluttamiseen ja välineistön hankintaan, sillä kattavia palvelukokonaisuuksia ei ole ollut saatavilla. Palsatech Oy on rakentanut palvelukonseptinsa laajan palveluvalikoiman ympärille ja toimii pienten ja innovatiivisten kehitysyritysten yhteen liittäjänä.

Palsatech Oy:n ajattelumalli lähtee palveluiden kustannustehokkuudesta ja laadusta, kertoo yrityksen pääomistaja ja toimitusjohtaja Mika Alasuutari. ”On tunnettu tosiasia, että malminetsintäprojektin arvoa ei nosteta investoimalla työvälineisiin tai rakennuksiin, vaan panostamalla tiedon etsimiseen. Mitä enemmän tietoa tutkittavasta kohteesta on, sitä paremmat mahdollisuudet on saavuttaa kannattava liiketoiminta kaivostoiminnan perustaksi. Useat tunnetut kaivokset ja potentiaaliset malminetsintäkohteet ovat pitkäjänteisen tutkimuksen tulosta.”, Alasuutari toteaa.

Palsatech Oy:n toimitusjohtaja Mika Alasuutari

Palsatech Oy:n toimitusjohtaja Mika Alasuutari

Palsatech Oy on uudistanut malminetsinnän ja kaivostoiminnan perinteistä toimintatapaa kehittämällä kokonaisvaltaisen palvelupaketin, joka vähentää investointien tarvetta. Yritys tarjoaa malminetsinnän palveluja alkuvaiheen geofysikaalisista mittauksista ja kartoituksista aina laboratorioanalyyseihin saakka. Palvelupaketti räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja jos tarjonnasta ei löydy suoraan valmista ratkaisua asiakkaan ongelmiin, pyritään sellainen kehittämään. Tilatun työn tekeminen on tehty asiakkaan kannalta mahdollisimman helpoksi. ”Palsatech Oy:n tarjoamat palvelut ovat kustannustehokas vaihtoehto kalliille ja riskialttiille investoinneille”, Alasuutari kiteyttää.

MONIPUOLINEN KUMPPANIVERKOSTO

Mika Alasuutari tietää mistä puhuu, sillä nuoresta iästään huolimatta hän on toiminut kaivossektorin palveluksessa jo lähes 15 vuotta. Ensimmäiset ideat uudenlaiselle yritystoiminnalle syntyivät jo vuonna 2002, jolloin Alasuutari työskenteli Gold Field Arctic Platinumilla Suhangon kaivoshankkeessa. Myöhemmin hän siirtyi Hannukaisen kaivoshankkeeseen ja kasvatti ammattitaitoaan teknisenä johtajana sekä hankintapäällikön tehtävissä. Kun tilanne kaivosalalla kiristyi, oli siirtyminen yrittäjäksi lopulta helppoa. Tiukentuneessa taloustilanteessa yhtiöiden tuli etsiä säästökohteita, joten kustannustehokkaalle ja täsmälliselle ulkoistetulle palvelulle oli kysyntää. Palsatech Oy perustettiin vastaamaan tähän tarpeeseen vuonna 2013.

Palsatech Oy:n perustajia olivat Mika Alasuutari ja Oy Kati Ab Kalajoki. Kumppanuus oli molemmille osapuolille alusta alkaen itsestään selvää. Palsatech Oy:n palvelutuote rakennettiin siten, että Oy Kati Ab tekee kairaukset ja Palsatech tarjoaa tämän palvelun oheen kairaustyömaan valmistelun merkinnöistä pohjatöiden tekemiseen. Kivinäytteiden varastointi ja kuljetus kuuluvat palvelupalettiin, kuten myös kairaustyömaan jälkien siivous. ”Tällainen palveluiden yhdistäminen on malminetsintäteollisuudessa uutta ja helpottaa asiakkaidemme liiketoimintaa” toteaa Oy Kati Ab:n business manager Matti Rautakoski tyytyväisenä. Kaikki toteutetaan ympäristöä kunnioittaen ja maanomistajan toiveita kuunnellen. ”Ympäristöasioiden huomiointi on erityisen tärkeä asia pohjoisen herkässä luonnossa liikuttaessa ja toimittaessa.  Työsuunnitelmat tehdään huolellisesti niin, että maastossa voidaan kulkea mahdollisimman vähän jälkiä jättäen ja työkohteet siistitään aina ennen niistä poistumista”, Mika Alasuutari korostaa.

radai1Katin ohella toinen merkittävä Palsatechin yhteistyökumppani on lennokkimittausmenetelmiä kehittävä oululainen Radai Oy. Yritys on kehittänyt menetelmiä, joissa maastomittaukset tehdään miehittämättömillä, magnetometreillä varustelluilla lennokkilaitteilla. Menetelmän etuna on paitsi nopeus myös pääsy vaikeakulkuisiin maastoihin. Radai Oy:n mittauspalvelujen todettiin istuvan luontevasti Palsatech Oy:n kattavaan palveluvalikoimaan ja molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö aloitettiin vuonna 2013. Nykyisin yhtiöt tarjoavat kattavia yhteispalveluita, joissa Palsatech:n rooli on hoitaa tutkimukset maassa ja Radain ilmassa.

Näytteiden analysoinnin osalta Palsatech Oy tekee yhteistyötä Kempeleellä sijaitsevan Actlabs Finland Oy:n kanssa. Actlabs on erikoistunut malminetsinnän laboratorioanalyyseihin ja täydentää entisestään Palsatech:n palvelukokonaisuutta. Pistekuormituslaitteita ja niiden vuosittaista huoltoa sekä referenssiarvojen määritystä Palsatech Oy tarjoaa puolestaan yhteistyössä Stress Management Company Oy:n kanssa. SMCOY on erikoistunut kallion jännitystilamittauksiin kehittämillään jännitystilamittauskennoilla ja -laskentamenetelmällä, jolla jännitystila tulkitaan edustavasti tunnelimittakaavassa.

MALMINETSINTÄOSAAMISTA MYÖS ULKOMAILLE

Vahvan kumppaniverkoston ohella Palsatech Oy:n toiminnan kivijalkana toimii huippuosaajista koostuva henkilöstö. Palsatech:n tiimissä on vuosien työn koulimia ja ammattitaitoisia osaajia, joille lähes jokainen Suomen kaivos tai malminetsintäkohde on tuttu. Näin Palsatech Oy pystyy auttamaan asiakkaitaan malminetsinnän kaikissa vaiheissa. Geofysiikka- ja kairauspalveluiden ohella Palsatech tuottaa muun muassa geologisia palveluita, kuten malminetsintäkohteiden esiselvityksiä, geokemian palveluita sekä näytteiden käsittelyyn ja varastointiin liittyviä palveluita.

palstatech_aikajana

Jo olemassa olevien palveluiden ohella Palsatech Oy yhteistyökumppaneineen kehittää aktiivisesti toimialaa uudistavia menetelmiä. Tästä hyvä osoitus on kairareikien tulppaaminen, jossa vanhat, avonaiset ja mahdollisesti vettä vuotavat kairareiät betonoidaan umpeen patentoitua tulppaa käyttäen. Tulpan asentamiseen ei tarvita kairakonetta ja se on mahdollista asentaa jopa sadan metrin syvyyteen. Tulppaustyössä käytettävä erikoisbetoni jähmettyy erittäin nopeasti ja tukkii kalliossa olevat raot ja suuaukot nopeasti, jolloin menekki on helposti hallittavissa.

Vuonna 2013 perustettu Palsatech Oy on kasvanut nopeasti. Yhtiö on lyhyen historiansa aikana tuottanut erilaisia palveluja lähes kaikkiin malminetsintä- ja kaivoskohteisiin Suomessa ja toimintaa on ollut myös Ruotsissa. Yhtiön palvelumalli on herättänyt kiinnostusta myös kauempana. Erityisesti kehittyvien maiden näkökulmasta Palsatech Oy:n energiatehokas ja luontoa mahdollisimman vähän rasittava malminetsintäprosessi on täysin uudentyyppinen. Tällä hetkellä Palsatech Oy tekee Etelä-Aasiaan suuntautuvaa markkinaselvitystä ja valmistelee kohdemarkkina-alueelle räätälöityä palvelukokonaisuutta Tekesin osarahoituksella.

 

Lisätietoja:

www.palsatech.fiPalsatech_logo_vaaka_web_RGB
Palsatech Oy ProKaivoksessa
sähköposti: sales@palsatech.fi
LinkedIn: Palsatech
Twitter: @palsatech

 

« Takaisin viestinnän etusivulle

[ssba]
A Picture

Yritysesittelyt

ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

ProKaivos esittelee Suomen kaivannaisalalla toimivia ja sitä palvelevia mielenkiintoisia yrityksiä. ProKaivos kertoo yritysten tarinan sekä esittelee osaajat niiden taustalla. ------------------------------------------------------------------Mikäli yrityksesi on kiinnostunut yritysesittelystä, ota yhteyttä ProKaivoksen toimitukseen osoitteeseen info@prokaivos.fi