PROKAIVOS:  
  • ProKaivoksen uusi viestintäosio on avattu. Mikäli yrityksesi tai hankkeesi on kiinnostunut näkyvyydestä Suomen suurimmassa kaivannaisalan verkkomediassa, ota yhteyttä ProKaivoksen palautelomakkeen kautta.
  •    ProKaivoksen uusi viestintäosio on avattu. Mikäli yrityksesi tai hankkeesi on kiinnostunut näkyvyydestä Suomen suurimmassa kaivannaisalan verkkomediassa, ota yhteyttä ProKaivoksen palautelomakkeen kautta.   

Kaivannaisalan uutisetLisää kaivannaisalan uutisia

Viestintä

Palautetta ja parannuksia

25.11.2015 Ylläpito / ProKaivos

Käyttäjäpalaute on ProKaivoksen ylläpidossa ja kehittämisessä tärkeää. Käyttäjäpalautetta saadaan sekä sähköisesti että suullisesti. Esimerkiksi marraskuun alussa järjestetyssä FEM 2015 -konferenssissa meillä oli hyvä mahdollisuus tavata ProKaivoksen lukijoita.

Globaalisti Rovaniemeltä – SRK Consulting

23.11.2015 Yritysesittelyt / ProKaivos

SRK Consulting on vuonna 1974 perustettu asiantuntijayhtiö, joka palvelee asiakkaitaan malminetsinnän ja kaivostoiminnan kaikissa vaiheissa. Yhtiön palveluksessa toimii yli 1500 asiantuntijaa viidessäkymmenessä toimipisteessä, kuuden mantereen alueella. Pohjoismaista kaivosteollisuutta SRK palvelee Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevien toimistojen voimin.

Opiskelijoiden kokemuksia FEMissä

09.11.2015 Ylläpito / ProKaivos

Kaivosteollisuus ry jäsenineen kustansi opiskelijoille tutustumismatkan FEM-konferenssiin. Seuraavassa heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan konferenssin annista

Historiasta oppien ja tulevaisuuteen uskoen

28.10.2015 Mika Riipi / Lapin liitto

Järjestyksessään kymmenes Fennoscandian Exploration and Mining – konferenssi pidetään Levillä 3.-5.11.2015. Tapahtuma on paitsi kasvanut ja kansainvälistynyt niin myös aina elänyt ajassa.

Kimmo Järvinen: Metallinjalostusteollisuus näkee vähäpäästöisyyden mahdollisuutena

27.10.2015 Marko Mannila / Kaivosteollisuus ry

Suomalaiset metallinjalostuslaitokset ovat ny­kyään maailman vähäpäästöisimpiä ja alan yritykset maailman kärkimaita ilmastonmuutok­sen torjunnassa. Suomessa kehitetty teknolo­gia edustaa ehdotonta maailman huippua ener­giatehokkuudessa ja vähäpäästöisyydessä, Metallinjalostajat ry:n Kimmo Järvinen kirjoittaa.

Palveluna voimansiirto – MFG Components Oy

22.10.2015 Yritysesittelyt / ProKaivos

MFG Components Oy on erikoistunut mekaanisten ja hydraulisten voimansiirtoratkaisujen kehittämiseen, suunnitteluun ja valmistamiseen. Yritys on kehittänyt voimansiirtoratkaisujen ympärille monipuolisen ja asiakkaan kannalta vaivattoman palvelukokonaisuuden.

Innovaatiot ja parhaat käytännöt kaivostoiminnan lähtökohdiksi

06.10.2015 Eero Yrjö-Koskinen / Kestävän kaivostoiminnan verkosto

Olen ollut reilun kuukauden Kestävän kaivostoiminnan verkoston palveluksessa. Alku on ollut innostava: on ollut antoisaa paneutua yhteen toimialaan kunnolla ja luoda näkemys kaivosalan tilaan ja tulevaisuuteen Suomessa.


Lisää kirjoituksia