Kaivosten asiaa ajamassa - Kalliolaw

01.3.2016 Yritysesittelyt / ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

Kalliolaw Asianajotoimisto Oy on Suomen johtavia malminetsintään ja kaivostoimintaan keskittyneitä asianajotoimistoja. Kaivostoimintaan hyvin soveltuvasta nimestään huolimatta toimiston asiakkaisiin kuuluu myös muiden alojen yrityksiä. Toimiston nimi tuleekin sen perustajan, Jukka Kallion nimestä.

Kalliolaw on vuonna 2000 perustettu liikejuridiikkaan erikoistunut toimisto, jonka palveluksessa toimii 15 ammattilaista. Toimisto hoitaa toimeksiantoja malminetsintä- ja kaivosyhtiöille ja sen asiakkaisiin kuuluu myös kaivosalalle palveluita tarjoavia yhtiöitä.

– Autamme asiakkaitamme malminetsintä-, kaivos- ja ympäristölupien hakemisessa, erilaisissa valitusasioissa sekä myös aivan tavallisessa liikejuridiikassa. Hoidamme hallituksen- ja yhtiökokouksen pöytäkirjat lain vaatimaan kuntoon, autamme sopimusten tekemisessä sekä työoikeudellisissa asioissa ja riitojen ratkaisemisessa, luettelee Kalliolaw:n Pekka Holopainen.

Kaivosoikeuteen erikoistunut Holopainen on ollut toimiston palveluksessa vuodesta 2010 asti. Tänä aikana hän on ollut mukana hoitamassa monenlaisia kaivostoimintaan liittyviä toimeksiantoja.

– Toisinaan toimeksiannot ovat suuria, kuten silloin kun olimme mukana avustamassa Cameco Corporationia Talvivaaran yrityssaneerauksessa ja konkurssissa. Toisinaan taas toimeksiannot ovat hyvinkin arkisia. Hoidamme esimerkiksi malminetsintäyhtiöiden toimeksiannosta heidän maanomistajamaksunsa niiden oikeille saajille.

Oma maailmansa ovat erilaiset yritysjärjestelyt, joissa Kalliolaw on vahvasti mukana malminetsintä- ja kaivospuolen, sekä myös muiden alojen yritysten avustajana.

– Olimme muun muassa viime vuoden lopulla avustamassa myyjää, kun Karhu Mining Oy myytiin A&G Mining Oy:lle, Holopainen kertoo.

Toimistolla on kaivostoimintaan erikoistunut ryhmä, johon kuuluvat Pekka Holopaisen ohella myös Panu Skogström, Tuomas Tiensuu ja Johanna Salonen. Myös Kalliolaw:n muut lakimiehemme ovat mukana, jos toimeksiannon hoitamiseen tarvitaan heidän erityistä asiantuntijuuttaan.

– Esitämme juridiset asiat niin, että ne ovat asiakkaamme helposti ymmärrettävissä. Toisaalta panostamme myös juridiikan kieleen. On tärkeää että toinen juristi, kuten tuomari jossain riita-asiassa, ymmärtää mistä asiakkaamme tapauksessa on juridisesti kyse. Tässä on aina silloin tällöin omat haasteensa, mutta työnä tämä on antoisaa, Holopainen kuvailee.

Kalliolaw_ryhmäkuva

Myönteistä kehitystä

Asianajotoimiston näkökulmasta kaivostoiminta on muuttuva toimiala. Tällä hetkellä ajankohtainen asia on viime vuoden lopulla voimaantullut kaivoslain muutos, jolla valitusmahdollisuuksia rajoitettiin. Muutoksen seurauksena valitusoikeus hallinto-oikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen säädettiin luvanvaraiseksi. Muutos tulee jatkossa radikaalisti vähentämään korkeimpaan hallinto-oikeuteen päätyvien valitusten määrää ja käytännössä nopeuttamaan useimpien malminetsintä- ja kaivoslupien tulemista lainvoimaisiksi. Pekka Holopaisen mukaan tämä suuntaus on ehdottomasti oikea.

– Tiedossamme on useita tapauksia, joissa vuosia jatkunut lupia koskeva epävarmuus on valtavasti haitannut – ja joissakin tapauksissa kokonaan estänyt – rahoituksen saamisen sinänsä lupaaville hankkeille. Kun malminetsintä- ja kaivostoiminta muutoinkin on sellainen ”high risk – high reward” – toimiala, eivät rahoittajat halua ottaa enää lisäriskiä ettei hankkeelle saadakaan lupia.

Erittäin lupaavana Holopainen pitää myös Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla meneillään olevaa hanketta, jossa tarkastellaan kaivoslain muutostarpeita.

– Olemme olleet mukana hankkeessa tuomassa esille asioita, joihin olisi hyvä saada muutosta kaivostoiminnan edellytysten parantamiseksi. Toiveena on, että muun muassa malminetsintäluvista luopuminen olisi jatkossa vain ilmoitusasia, eikä enää päätösasia, josta voisi valittaa.

Monialaista kansainvälisyyttä

Pekka Holopainen on ollut Kalliolaw:n palveluksessa seitsemän vuotta. Tätä aikaa edelsi 15 vuoden ”syrjähyppy” teollisuuteen, jolloin hän toimi erilaisissa juristin tehtävissä Koneella, Nokiassa, Uponorissa ja Destiassa. Holopainen kokee, että teollisuuden palveluksessa vietetyt vuodet ovat tuoneet arvokasta näkemystä.

Kalliolaw_Holopainen

Pekka Holopainen

– On ollut mielenkiintoista nähdä sisältäpäin kuinka yritykset toimivat, ja monesti tästä kokemuksesta on hyötyä asiakkaittemme toimeksiantoja hoidettaessa.

Suomalaisen oikeustieteen tutkinnon lisäksi Holopainen on suorittanut maisteritutkinnon kauppa-, sopimus ja yritysoikeudessa Bonnin yliopistossa. Tästä on hänen mukaansa ollut valtavasti hyötyä saksalaisten yhtiöiden kanssa tekemisissä olevien yritysten avustamisessa. Ymmärtääkseen enemmän yritysten toiminnasta ja varsinkin talousasioista, Holopainen opiskeli myös MBA-tutkinnon London Business Schoolissa.

– Jos vertaan nykyistä työtäni ja työympäristöäni siihen, kun aloittelin asianajotoiminnassa 1990-luvun alussa, on toiminta nykyään paljon kansainvälisempää. Vähintään puolet töistä tehdään vieraalla kielellä, enimmäkseen englanniksi, mutta myös saksan kieltä ja ruotsia pääsee käyttämään varsin usein.

– Toinen muutos on siinä, että työtä tehdään enenevässä määrin sähköpostitse ja muuten tietokoneen välityksellä. Onneksi itse työn ydin on kuitenkin edelleen erilaisten yritysten ja niitä edustavien ihmisten kanssa toimimista heidän edustamien yritystensä asioiden edistämiseksi. Tämä monipuolisuus tekee työstä rikasta ja antoisaa. Monien vuosien jälkeenkin koen asianajajan työt erittäin mielenkiintoisina, Holopainen päättää.

 

Lue lisää:Kalliolaw_logo_cmyk_slogan

www.kalliolaw.fi

 

 

« Takaisin viestinnän etusivulle

[ssba]
A Picture

Yritysesittelyt

ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

ProKaivos esittelee Suomen kaivannaisalalla toimivia ja sitä palvelevia mielenkiintoisia yrityksiä. ProKaivos kertoo yritysten tarinan sekä esittelee osaajat niiden taustalla. ------------------------------------------------------------------Mikäli yrityksesi on kiinnostunut yritysesittelystä, ota yhteyttä ProKaivoksen toimitukseen osoitteeseen info@prokaivos.fi