Kalliolaw’n asianajajat kirjoittivat Suomen kaivoslainsäädäntöä koskevan asiantuntija-artikkelin

01.3.2016 Yritysesittelyt / ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:n asiantuntijat osakas, asianajaja Panu Skogström (vas.) ja asianajaja Niklas Vartiainen (oik.) kirjoittivat Getting the Deal Through – Mining 2021 -julkaisuun Suomen kaivoslainsäädäntöä käsittelevän osion. Julkaisu on luettavissa täällä.

Kaivostoimintaan erikoistunut asianajotoimisto

Kalliolaw Asianajotoimisto Oy on yksi Suomen johtavista malminetsintään ja kaivostoimintaan erikoistuneista asianajotoimistoista. Toimisto hoitaa toimeksiantoja niin pörssiyhtiöille kuin yksityisyrityksille sekä muille kaivosalalla toimiville taholle, kuten pääomasijoittajille.

– Olemme avustaneet kaivos- ja malminetsintäyhtiöitä useimmissa Suomessa tapahtuneissa yrityskaupoissa ja rahoitusjärjestelyissä. Myös vaativat kaivosoikeudelliset kysymykset, kaivos- ja malminetsintäprojekteihin liittyvät lupamenettelyt sekä erilaisten joint venture -rakenteiden ja rojaltimallien suunnittelu ja toteutus ovat leipätyötämme. Lisäksi tarjoamme lupien hallinnointipalvelua, mikä tekee meistä ainutlaatuisen kumppanin yhtiöiden rantautuessa Suomen markkinoille, kertoo toimiston kaivospraktiikkaa johtava osakas Panu Skogström.

Toimiston kaivos- ja ympäristöosaamista vahvistettiin

Toimiston luonnonvara- ja ympäristöoikeudellista osaamista vahvistettiin alkuvuodesta 2021 asianajaja Niklas Vartiaisen siirryttyä toimiston palvelukseen työ- ja elinkeinoministeriöstä kaivoslain uudistamishankkeen vastuuhenkilön paikalta.

– Toimiston ympäristöpraktiikan tarkoituksena on avustaa yritysasiakkaita haasteellisissa ympäristösääntelyyn liittyvissä lupa- ja vastuukysymyksissä. Olemme myös asiakkaittemme apuna muun muassa yritysjärjestelyissä, mikäli kaupan kohteeseen liittyy ympäristöliitännäisiä seikkoja. Kaivospuolella toimiston ympäristöoikeudellinen neuvonanto tarkoittaa sitä, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisemmin, kertoo ympäristöpraktiikasta vastaava Vartiainen.

Käytännönläheisyyteen ja ymmärrettävyyteen panostaen

Kalliolaw saa jatkuvasti asiakkailtaan kiitosta nopeudesta sekä käytännönläheisyydestä.

– Esitämme asiat niin, että ne ovat asiakkaamme helposti ymmärrettävissä. Toisaalta panostamme myös juridiseen sisältöön ja ilmaisuun, sillä on tärkeää, että lukija ymmärtää mistä asiakkaamme tapauksessa on kyse, oli lukijana sitten geologi, yhtiön palveluksessa oleva juristi, luvittavassa viranomaisessa työskentelevä viranhaltija tai tuomari esimerkiksi valitusasiassa, summaa Skogström.

« Takaisin viestinnän etusivulle

[ssba]
A Picture

Yritysesittelyt

ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

ProKaivos esittelee Suomen kaivannaisalalla toimivia ja sitä palvelevia mielenkiintoisia yrityksiä. ProKaivos kertoo yritysten tarinan sekä esittelee osaajat niiden taustalla. ------------------------------------------------------------------Mikäli yrityksesi on kiinnostunut yritysesittelystä, ota yhteyttä ProKaivoksen toimitukseen osoitteeseen info@prokaivos.fi