Globaalisti Rovaniemeltä – SRK Consulting

23.11.2015 Yritysesittelyt / ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

SRK Consulting on vuonna 1974 perustettu asiantuntijayhtiö, joka palvelee asiakkaitaan malminetsinnän ja kaivostoiminnan kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on laaja kokemus kaivosprojekteista ympäri maailmaa, trooppisista olosuhteista aina ikiroudan alueisiin. SRK:n palveluksessa toimii yli 1500 asiantuntijaa viidessäkymmenessä toimipisteessä, kuuden mantereen alueella. Pohjoismaista kaivosteollisuutta SRK palvelee Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevien toimistojen voimin.

Kansainvälinen osaaminen paikalliseen tarpeeseen

SRK:n Suomen toimipiste, SRK Consulting (Finland) Oy, avattiin Rovaniemelle vuonna 2015. Jo tätä ennen oli perustettu Pohjois-Ruotsin Skellefteåsta käsin toimiva SRK Consulting (Sweden) Ab. Koska SRK on kansainvälinen yhtiö, ovat myös sen asiantuntijat kansainvälisesti kokeneita ammattilaisia. Globaalisti toimiva yhtiö tietää myös sen, kuinka tärkeää paikallisen kulttuurin ja lainsäädännön tuntemus on kaivosalalla. Kotimainen ja kansainvälinen osaaminen yhdistyvät SRK:n toimipisteissä Rovaniemellä ja Skellefteåssa, joissa työskentelee yhteensä seitsemän asiantuntijaa.

Pekka

Pekka Bergström

Yksi SRK:n pohjoismaisista kaivosasiantuntijoista on Rovaniemen toimipisteeltä käsin töitä tekevä Pekka Bergström. Yli kahdenkymmenen vuoden mittaisella urallaan kaivosalalla Bergström on ehtinyt vaikuttamaan lukuisissa eri tehtävissä Irlannissa, Australiassa ja Suomessa. Ennen SRK:n palvelukseen siirtymistä Bergström työskenteli neljän vuoden ajan Pyhäsalmen kaivoksella nimikkeellä Senior Geotechnical Engineer. Bergström näkee, että pitkä kansainvälinen käytännön työkokemus erilaisissa kaivosympäristöissä on suureksi eduksi.

”Kansainvälisillä kaivosyhtiöillä on tietynlainen yrityskulttuuri, jonka tuntemuksesta on tässä työssä paljon hyötyä”, kalliomekaniikkaan erikoistunut Pekka Bergström kertoo. Pitkä työkokemus antaa myös mahdollisuuden tarkastella asioita laajemmassa mittakaavassa. ”Suomalainen kaivososaaminen erityisesti automaatioon ja teknologian hyödyntämiseen liittyen on maailman huippuluokkaa”, jatkaa Bergström.

SRK:n Suomen ja Ruotsin toimistoilla on tarvittaessa käytössään 1500 kansainvälisen osaajan verkosto. Laajan verkoston kautta SRK pystyy mobilisoimaan isojakin asiantuntijaryhmiä. ”Tarvittaessa lainaamme tiettyjen alojen, kuten esimerkiksi hydrogeologian mallintamisen osaajia muilta SRK:n toimipisteiltä. Näin pystymme palvelemaan asiakasta kaikenlaisissa kaivosteollisuuden konsultointitarpeissa”, täsmentää Päivi Picken SRK Consulting (Finland) Oy:stä. ”Kansainvälinen työyhteisömme toimii kaksisuuntaisesti. Se auttaa meitä pysymään ajan tasalla, mutta me myös kasvatamme täältä käsin yhteisömme tietotaitoa”, Päivi Picken jatkaa.

IMG_0009

Kuva: SRK:n Michael Di Giovinazzo ja David Saiang luennoivat kalliomekaniikan parhaista käytännöistä kaivosteollisuudessa.

Luotettu käytännön moniosaaja

SRK:n palvelut kattavat geologiaan, kaivostoimintaan, prosessinkäsittelyyn, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä konsultointipalveluita aina alkuvaiheen malminetsinnästä luokittelun ja varsinaisen louhinnan kautta kaivostoiminnan lopulliseen päättymiseen saakka. Palveluihin kuuluu muun muassa geologinen mallintaminen, varantoarvioinnit, kaivossuunnittelu ja aikataulutus, veden käsittely, rikastehiekkojen varastointi, metallurgia, ympäristön hoito, geokemia sekä teknis-taloudelliset laskelmat. SRK:n asiantuntijat pystyvät kattamaan aukot eri erityisalueiden välillä, mikä vähentää asiakkaan riskiä.

SRK:n asiantuntijoilla on vahva käytännön kokemus kaivoksilla toimimisesta, ja sitä myös asiakkaat osaavat arvostaa. Dragon Mining Oy:n tuotantojohtaja Ilpo Mäkinen kertoo, että he valitsivat SRK Consultingin palvelut juuri siksi, että SRK:n konsulteilla oli omaa käytännön kokemusta syvissä kaivoksissa toimimisesta.

”SRK:n käytännön kokemusta hyödyntämällä pystymme ennakoimaan niitä kalliomekaanisia haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi tuhannen metrin syvyyteen suunniteltaviin projekteihin”, Ilpo Mäkinen kertoo.

Riippumaton asiantuntijayhtiö

Eräs SRK Consultingin huomioitava erityispiirre on sen omistusrakenne. Yhtiö on nimittäin työntekijöidensä omistama, ja täten riippumaton ulkopuolisista omistajista. Yhtiö ei myöskään ole omistajana kaivosprojekteissa. Puolueettomuutensa ansiosta SRK:n tekemillä suosituksilla on painoarvoa osakemarkkinoilla ja rahoituslaitoksissa.

PPicken_SRK

Päivi Picken

Vaikka SRK Consultingin toiminta on maailmanlaajuista, perustuu tarjottava palvelu paikallisen toimintaympäristön tuntemukseen ja monipuoliseen osaamiseen. Esimerkiksi Päivi Picken on erikoistunut kaivosjätteeseen ja kaivosten sulkemiseen liittyviin kysymyksiin. Pitkän käytännön työkokemuksen kautta hän tuntee Suomen ja Ruotsin toimintaympäristön erittäin hyvin. ”Ympäristögeokemia on niitä työalueita, jossa jäätymis- sulamissyklit ovat keskeisessä roolissa”, kertoo Picken. ”Yhtiömme sisäinen, mutta samalla globaali keskusteluyhteisö tarjoaa laajan vertailupohjan myös kylmän ilmaston alueelta”, hän selventää.

Globaalin keskusteluyhteyden lisäksi asiantuntijatyön monipuolisuus viehättää kaivosalan konkareita. ”Tässä työssä pääsee näkemään uusia kaivoksia ja saa ratkaistavakseen mielenkiintoisia ammatillisia haasteita”, päättää SRK Consulting (Finland) Oy:n Pekka Bergström.

 

SRK Consulting Sweden Ab:n ja Finland Oy:n asiantuntijat:

Johan Bradley, MSc
Managing Director & Principal Consultant (Geology)
FGS, CGeol, EurGeol

Michael Di Giovinazzo, GradCert. Eng
Senior Consultant (Rock Mechanics Engineer)
MAusIMM

David Saiang, PhD
Principal Consultant (Rock Mechanics)
MISRM

Alexander Mitrofanov, PhD
Resource Geologist
MAusIMM

Päivi Picken, PhD
Senior Consultant (Geochemistry)

Pekka Bergstrom, MSc (Geo) GradCert. Eng
Senior Consultant (Rock Mechanics)

Print

Lisää tietoa:

SRK Consulting ProKaivoksessa

Yhtiön kotisivut

 

 

« Takaisin viestinnän etusivulle

[ssba]
A Picture

Yritysesittelyt

ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

ProKaivos esittelee Suomen kaivannaisalalla toimivia ja sitä palvelevia mielenkiintoisia yrityksiä. ProKaivos kertoo yritysten tarinan sekä esittelee osaajat niiden taustalla. ------------------------------------------------------------------Mikäli yrityksesi on kiinnostunut yritysesittelystä, ota yhteyttä ProKaivoksen toimitukseen osoitteeseen info@prokaivos.fi