Yhteistyöllä vahvemmat – ETTEPLAN ja PROHOC

01.2.2016 Yritysesittelyt / ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

Etteplan Oyj ja Prohoc Oy ovat jo vuosikymmenten ajan olleet luotettuja kumppaneita vaativissa investointiprojekteissa. Suunnittelun, projektihallinnan ja dokumentoinnin ammattilaisina ne ovat vahvistaneet asiakkaidensa projektien toimituskykyä ja tuoneet toimintaan kaivattua joustoa. Nyt Etteplan ja Prohoc ovat tiivistäneet yhteistyötään pystyäkseen tarjoamaan mahdollisimman kattavia ja kilpailukykyisiä palveluita. Asiakkaat saavat näin, halutessaan yhdellä sopimuksella, käyttöönsä alan parhaan osaamisen koko hankkeen ajaksi.

Kaivoshankkeet kaikkine lupakäytäntöineen ovat usein pitkäkestoisia, eikä kaivoksen omistajan ole välttämättä kannattavaa rakentaa omaa organisaatiota vastaamaan kaivoksen eri osien perustus- ja rakennustöistä. Kaivoksen perustamisessa käytettävien lukuisten eri laitetoimittajien ja yhteistyökumppanien hallinta, suunnittelutyö ja sen koordinointi, sekä toiminnan ja toimitusten dokumentointi voidaan jättää siihen erikoistuneiden ammattilaisten hoitoon. Tällöin asiakas pystyy itse keskittymään varsinaiseen liiketoimintaansa eli malmien louhintaan, jalostusprosessiin, sekä lopputuotteiden myyntiin ja markkinointiin. Yhteistyönsä kautta Etteplan ja Prohoc pystyvät tarjoamaan kilpailukykyisiä palveluita sekä alle 10 miljoonan euron EPC-, että kymmenien miljoonien eurojen EPCM-projekteihin esimerkiksi kaivosteollisuuden tarpeisiin.

Etteplan-Prohoc-yhteist

Etteplan ja Prohoc – yhteistyön toimintamalli

ETTEPLAN JA PROHOC LYHYESTI

Etteplan on OMX Helsingissä listattu teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluitaan mm. kaivosteollisuuden, materiaalinkäsittelyn, sekä energia-, metsä- ja metalliteollisuuden parissa toimiville asiakkaille. Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Tulokset ovat nähtävissä lukuisissa teollisuuden investointikohteissa, ratkaisuissa ja jokapäiväisissä tuotteissa. Etteplan työllistää yli 2 100 asiantuntijaa ja sillä on yhteensä 30 toimistoa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Kiinassa, ja Yhdysvalloissa.

Prohoc on projektinjohto-, suunnittelu-, konsultointi- ja dokumentointipalveluita tarjoava perheyritys. Toiminta on keskittynyt pääosin energia- ja kaivossektorille sekä öljy-, kaasu- ja prosessiteollisuuden hankkeisiin. Prohocin palveluksessa on asiakkaiden projektikohteissa eri puolilla maailmaa, sekä dokumentaatiopalveluissa lähes 150 alansa ammattilaista. Prohocin asiantuntemus tarjoaa mahdollisuuden muokata kuhunkin projektiin sopiva palvelupaketti asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Prohocin tarjonnan ääripäissä ovat koko hankkeen toteutusvastuu tai yksittäisen asiantuntijan tarjoaminen asiakkaan omaan projektiorganisaatioon.

Etteplan-Prohoc FEM 151103

Etteplan ja Prohoc yhteisosastolla FEM 2015:ssä

EPCM-PROJEKTIT

 EPCM-projekteissa (Engineering, Procurement and Construction Management eli Suunnittelu, Hankinta ja Asennusvalvonta) Etteplan ja Prohoc täydentävät parhaiten toisiaan. Etteplan ja Prohoc voivat ottaa täyden vastuun perus- ja detaljisuunnittelusta, tarjouskyselyistä, hankinnoista, sopimusneuvotteluista, teknisestä toteutuksesta sekä työmaatoimintojen valvonnasta. Järjestelmän käyttöönotto, koulutus ja dokumentointi kuuluvat olennaisena osana toimitukseen.

Molemmat osapuolet keskittyvät siihen, minkä he parhaiten osaavat: Etteplan suunnitteluun ja Prohoc projektointiin, työmaan johtamiseen ja käyttöönottotehtäviin. Hankinnat ja loppudokumentointi tehdään tiiviissä yhteystyössä. Näin toimitusketju säilyy ehjänä kaikissa projektin vaiheissa ja tehtävissä, ei siis pelkästään vain suunnittelussa tai projektinhallinnassa.

Yhteinen EPCM-palvelumalli takaa selkeästi määritellyt vastuualueet, jotka ovat paremmin valvottavissa koko projektin elinkaaren ajan ja jotka tuovat myös joustavuutta resursointiin. Asiakkaalle tuleva hyöty on aikataulussa ja kustannustehokkaasti suoritetut projektitoimitukset.

”EPCM-projektitoteutusmalli on mielestämme oikea tapa auttaa asiakkaitamme heidän hankkeissaan. Riskien jakaminen sekä resurssijoustojen tarjoaminen sopivat hyvin nykyiseen epävarmaan ja nopeasti vaihtelevaan liiketoimintaympäristöön” kertoo Prohocin toimitusjohtaja Matti Manner.

Kaunisvaaran rautakaivoksen tuotantolaitos – linja 2 Ruotsissa (yhteistyössä Metson kanssa)

EPC-INVESTOINTIHANKKEET

Etteplan ja Prohoc toteuttavat mm. kaivosteollisuudelle pienehköjä EPC-hankkeita (Engineering, Procurement and Construction eli Suunnittelu, Hankinta ja Rakennus-/asennustyö), jotka sisältävät projektin kaikki vaiheet esisuunnittelusta projektin käyttöönottoon. Esimerkkejä tämän tyyppisistä hankkeista ovat malmin kuljetinjärjestelmät, malmin käsittelylaitokset sekä kaivos- ja murskausyksiköt. Hankkeiden laajuus vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaan, mutta tyypillisesti se sisältää perus- ja detaljisuunnittelun, hankintatoiminnot, rakentamisen, käyttöönoton, dokumentoinnin ja projektin luovutuksen asiakkaalle.

”Investointihankkeen tärkeimmät vaatimukset ovat turvallisuus, laatu ja kustannustehokkuus yhdistettynä täsmälliseen aikataulutukseen ja ennalta sovittuun budjettiin.”

EPC-palvelu on avaimet käteen –toimitus, joka tehdään sovitussa aikataulussa sovittuun hintaan. Palvelu on tehty tilaajalle helpoksi: asiakas neuvottelee ainoastaan yhden toimijan kanssa yhden luukun periaatteella. Ja mikä tärkeintä, asiakkaat voivat toteuttaa investointihankkeita alhaisella riskillä, kun useimmat tai jopa kaikki projektiin liittyvät riskit siirretään EPC-urakoitsijalle.

YHTEISTÄ TARJONTAA

Omien alojensa merkittävimmät toimijat ovat molempien yritysten asiakkaita. Kansainväliset projektipalvelutalot, kuten ABB, Metso, Valmet, Outotec, Konecranes ja Cargotec luottavat Etteplanin ja Prohoc:n osaamiseen tuotteiden ja projektien suunnittelu- ja toimitusvaiheessa.

Laajojen toimituskokonaisuuksien lisäksi Etteplan ja Prohoc voivat luonnollisesti ottaa vastuun myös hankkeiden pienemmistä osista. Toiminnosta riippuen nämä toteutetaan joko yhteistyössä tai kyseiseen tehtävään erikoistuneen yrityksen toimesta.

SUUNNITTELU

Etteplan tuottaa kattavia suunnittelupalveluja aina esisuunnitteluista as-built dokumentteihin asti. Yli 30 vuoden kokemus suunnittelutoiminnoista kaivos- ja prosessiteollisuuden parissa tarjoaa vankan pohjan vaativiin hankkeisiin. Yhteistyö Prohoc:n kanssa varmistaa onnistuneet projektien läpiviennit.

HANKINNAT

Etteplan ja Prohoc tarjoavat yhdessä projektien hankintatoiminnoissa tarvittavat palvelut. Yhteistyöllä varmistetaan, että asiakkaan asettamat tavoitteet mm. budjetin osalta täyttyvät ja että toimittajan dokumentaatio on halutun mukainen. Palveluihin sisällytetään myös riskienhallinta ja hankintatoimintojen ohjaus.

PROJEKTINHALLINTA

Prohocilla on 20 vuoden kokemus prosessi-, energia-, öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuuden projekti- ja työmaatoimintojen hallinnasta eri puolilla maailmaa. Osaamista on kertynyt niin rakennus-, sähkö- ja automaatioprojekteissa kuin järjestelmien käyttöönottoprojekteissakin. Yhdistävänä tekijänä näissä kaikissa on ollut myös HSSEQ-toimintojen hallinta.

DOKUMENTOINTI

Etteplan ja Prohoc varmistavat laadukkaasti ja ajoissa toimitetun projektin dokumentaation. Kaikki piirustukset, kaaviot, tuoteselosteissa, käyttöohjeet jne. luodaan, merkitään ja toimitetaan halutussa muodossa. Asianmukainen dokumentointi on tärkeä osa asiakkaan saamaa palvelukokemusta.

Etteplan-Prohoc 3D

 

Lisää:

www.etteplan.com

www.prohoc.fi

« Takaisin viestinnän etusivulle

[ssba]
A Picture

Yritysesittelyt

ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

ProKaivos esittelee Suomen kaivannaisalalla toimivia ja sitä palvelevia mielenkiintoisia yrityksiä. ProKaivos kertoo yritysten tarinan sekä esittelee osaajat niiden taustalla. ------------------------------------------------------------------Mikäli yrityksesi on kiinnostunut yritysesittelystä, ota yhteyttä ProKaivoksen toimitukseen osoitteeseen info@prokaivos.fi