Tutkimus: kaivosalasta tullut osa yhteiskunnan verkostoa

12.1.2016 Jenna Stenroos / Kaivosteollisuus ry

Kaivosalan pääpaino on siirtynyt arvoketjujen tukemisesta toimimiseen osana voimakkaasti verkottunutta raaka-aineiden tuotantojärjestelmää ja tietoyhteiskuntaa, tuore GTK:n julkaisema tutkimus kertoo.

Mari Kivisen ja Raili Aumon toimittama ”Kaivostoiminta ja malminetsintä Suomessa: Teollisuuden tukijalasta verkostoyhteiskunnan osaksi ” tutkii kaivosalan merkityksen muuttumista Suomessa viime vuosikymmeninä.  Tutkimus keskittyy yhteiskunnallisiin ja teknisiin teemoihin, ja samalla pyrkii tunnistamaan alan tulevaisuuteen vaikuttavia kehityssuuntia.

Yhteiskunnallisessa osiossa tutkimus tarkastelee kaivosalaan liittyviä poliittisen ohjauksen keinoja, erittelee alan toimijat ja pohtii sidosryhmätyön ja kansalaisaktivismin merkitystä Suomessa toimiville kaivosalan toimijoille. Teknisessä osiossa keskitytään malminetsintään, kaivosten prosessiteknologiaan sekä ympäristövaikutusten hallintaan.

Tietoyhteiskunnan voimakas kehitys on tutkimuksen mukaan vaikuttanut kaivosalaan erityisesti viestintä- ja sidosryhmäyhteistyön kanavien monipuolistumisena ja mallinnustekniikoiden ja -kapasiteetin parantumisena.

Ladattava tutkimus (pdf)

« Takaisin viestinnän etusivulle

[ssba]