Pohjois-Karjalassa luotetaan kaivannaisalan tulevaisuuteen

18.12.2015 Ylläpito / ProKaivos

Pohjois-Karjalan kaivannaisalan toimenpidesuunnitelma Kaivannaistoiminta Pohjois-Karjalan aluekehityksessä – Strategiset valinnat 2015 – 2017 julkistettiin Pohjois-karjalan maakuntaliiton toimistolla maanantaina 7.12.2015. Tilaisuudessa olivat läsnä maakuntahallituksen nimittämän kaivannaistoimintaryhmän edustajat puheenjohtajansa kansanedustaja Hannu Hoskosen johdolla. Kaivannaisryhmän sihteerinä on toiminut aluekehityspäällikkö Raimo Turunen maakuntaliitosta.

Toimenpidesuunnitelma on osa lakisääteistä maakuntaohjelmaa POKAT 2017 – 2015 – Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan. Asiakirja täsmentää ja konkretisoi sitä, mitä kaivannaisalan kehittämisestä maakuntaohjelmassa on todettu. Suunnitelmaa toteuttavat aluekehitystyöhön osallistuvat toimijat ja viranomaiset.

Toimenpidesuunnitelmassa määritellään kaivannaistoiminnan rajat, kuvataan luonnonolot ja toimintaympäristö, asetetaan kehittämisen tavoitteet ja painopisteet sekä esitetään kehittämistoimet. Asiakirja sisältää myös lakisäänteisen arvioinnin toimenpiteiden sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.

Pohjois-Karjalalla on pitkät perinteet kaivannaismaakuntana aina järvimalmin jalostamisesta moderniin kaivostoimintaan. Kaivannaisalaa on kehitetty voimallisesti siitä asti kun metallien kysyntä maailmanmarkkinoilla alkoi lisääntyä vuosituhannen alussa. Maakunnassa on avattu kaksi uutta metallikaivosta ja rakennuskivilouhos jalostuslaitoksineen. Tutkimusinfrastruktuuriin on panostettu ja oppilaitokset ovat vastanneet lisääntyneeseen koulutustarpeeseen. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus on osallistunut merkittävästi kaivostoiminnan yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten tutkimiseen.

Kaivannaisalan tärkeänä kehittämiskohteena kaivannaistoimintaryhmä pitää mineraalivarantojen kartoittamista ja tuotannollisten mahdollisuuksien selvittämistä, mikä merkitsee panostamista malminetsintään ja etsintämenetelmien kehittämiseen. Toinen keskeinen painoala ala on koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen, johon maakunnassa on perinteiden ja nykyisen innovaatiorakenteen pohjalta hyvät edellytykset

Kaivannaistoimintaryhmän mielestä mineraalien, erityisesti metallien hintojen nousussa ei ole kyse boomista vaan pitkäaikaisesta kehitystrendistä, jossa maailman laajuisen taloustilanteen heikkenemisen myötä on tapahtunut notkahdus. Pohjois-Karjalan kaltaisella maankamaraltaan rikkaalla alueella pitkän aikavälin kehitystrendi merkitsee kaivannaistoiminnan uutta tulemista. Samalla se merkitsee myös uuden sukupolven kaivosten tulemista, joissa ympäristö- ja yhteiskuntavastuut on huomioitu. Uudella teknologialla ja nykyisellä lainsäädännöllä ne ovat myös hoidettavissa.

Lataa toimenpidesuunnitelma.

pk_kaivannaisstrategia2

 

« Takaisin viestinnän etusivulle

[ssba]