Ylläpito

Palautetta ja parannuksia

02.6.2022 Ylläpito / ProKaivos

Käyttäjäpalaute on ProKaivoksen ylläpidossa ja kehittämisessä tärkeää. Käyttäjäpalautetta saadaan sekä sähköisesti että suullisesti.

Pohjoinen Teollisuus 2016

11.5.2016 Ylläpito / ProKaivos

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma täyttää Ouluhallin jälleen toukokuussa. Esillä on teollisuuden tämän päivän ratkaisujen lisäksi ajankohtaiset pohjoisen hankkeet, kilpailukyky ja kaivosteollisuus.

Pohjois-Karjalassa luotetaan kaivannaisalan tulevaisuuteen

18.12.2015 Ylläpito / ProKaivos

Pohjois-Karjalan kaivannaisalan toimenpidesuunnitelma Kaivannaistoiminta Pohjois-Karjalan aluekehityksessä - Strategiset valinnat 2015 - 2017 julkistettiin Pohjois-karjalan maakuntaliiton toimistolla maanantaina 7.12.2015.

Opiskelijoiden kokemuksia FEMissä

09.11.2015 Ylläpito / ProKaivos

Kaivosteollisuus ry jäsenineen kustansi opiskelijoille tutustumismatkan FEM-konferenssiin. Seuraavassa heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan konferenssin annista

Uusi viestintäosio avattu

21.9.2015 Ylläpito / ProKaivos

ProKaivoksen uusi viestintäosio on avattu. Viestintäosio tarjoaa kaivannaisalaan liittyville toimijoille mahdollisuuden esitellä omaa toimintaansa ja tuotteitaan tai julkaista esimerkiksi mielipidekirjoituksia.

A Picture

Ylläpito

ProKaivos

ProKaivos on vuonna 2009 avattu suomalainen kaivannaisalan tietopalvelu.