Korjaus >> EK: Suomen verotuottomenetysten arvioinnista

20.11.2017, 22:24 - Pekka Suomela

Pekka Suomela klo 11:20 21.11.2017: korjaus.

 

Olen 20.11.2017 keskustellut eri osapuolten kanssa ja teen seuraavat korjaukset (alla sisennettynä). Pahoittelen epätarkkaa kirjoitustani.

Pekka Suomela, toiminnanjohtaja
Kaivosteollisuus ry

“EK on laatinut arvion Suomen verotuottomenetyksistä.”

EK ei ole laatinut arviota menetyksistä. Paremminkin kyse on sen pohtimisesta, miten veromenetyksiä on arvioitu eri puolilla. Ko. muistiossa myös kritisoidaan Finnwatchin raporttia varsin kovasanaisesti.

”Finnwatchin tapa laskea 1,4 miljardin euron yläraja menetetyistä veroista perustuu pitkälti yhdistyksen aiemmin julkaisemasta raportista “Kaivosverotuksen kehitysmaa. Selvitys metallimalmeja louhivien kaivosyhtiöiden veronmaksusta ja verosuunnittelusta Suomessa.” tehtyihin koko yrityskenttää koskeviin yleistyksiin.” 

Siteerattua lausetta voidaan arvostella. Finnwatchin mukaan arviota varten on käyty läpi kymmeniä akateemisia ja kansainvälisten järjestöjen tutkimuksia aggressiivisen verosuunnittelun vaikutuksista. Sen perusteella on todettu, ettei yhtä täydellistä menetelmää ole ja kaikissa on omat puutteensa. Sen vuoksi tutkimuskatsauksen pohjalta on valittu 5 luotettavimmaksi arvioitua menetelmää, joiden perusteella on haarukoitu vaikutuksia Suomelle. Näistä viidestä ylin ja alin arvio on jätetty huomiotta lopullisessa arviossa. Tätä menetelmää ei ole tuotu EK:n muistiossa esille.

Alkuperäinen Pekka Suomelan kirjoitus:
EK on laatinut arvion Suomen verotuottomenetyksistä.

Julkisuudessa on Suomen verovajeen arvion osalta usein viitattu Finnwatchin esittämään arvioon 430 miljoonan euron – 1,4 miljardin euron haarukkaan. Arvio perustuu Finnwatchin julkaisemaan raporttiin ”Jäävuorta mittaamassa. Arvioita monikansallisten yritysten aggressiivisen verosuunnittelun laajuudesta Suomessa” (6/2016).

Finnwatchin tapa laskea 1,4 miljardin euron yläraja menetetyistä veroista perustuu pitkälti yhdistyksen aiemmin julkaisemasta raportista ”Kaivosverotuksen kehitysmaa. Selvitys metallimalmeja louhivien kaivosyhtiöiden veronmaksusta ja verosuunnittelusta Suomessa.” tehtyihin koko yrityskenttää koskeviin yleistyksiin.

Kaivosteollisuus ry on jo aiemmin kommentoinut Finnwatchin kaivosveroraporttia.

Lue koko EK:n muistio täältä.