Suomi – Euroopan paras kaivosteollisuuden ja metallinjalostuksen ekosysteemi

23.5.2018, 11:03 - Jenna Stenroos

Näyttökuva 2018-5-23 kello 11.44.41

 

Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia esitteli tänään Oulussa Pohjoinen Teollisuus -kongressissa Suomelle avautuvia näköaloja kaivos- ja metalliteollisuudessa. Ratia nosti esille paitsi suomalaisen osaamisen myös erityisesti Suomen geoteollisuuden koko ekosysteemin. Maamme kallioperä tarjoaa mahdollisuuksia raaka-aineiden jalostukseen ja erityisesti energiamurroksen ja akkuteknologian haasteisiin.

Terrafame Oy on maailmanluokassa merkittävä nikkelin tuottaja. Yhtiön suunnittelema akkukemikaalien tuotantoketju on tehokas ajallisesti ja kustannuksiltaan. Jo tällä hetkellä merkittävä osa yhtiön tuotteista menee Trafiguran kautta akkuteollisuuden käyttöön.

Haasteitakin riittää. Kotimaisen pääoman osuus on vaatimaton — nyt valtio kuitenkin satsaa Suomen Malmijalostus Oy:n kautta. Meillä on pitkät kuljetusetäisyydet suurille markkinoille ja myös ympäristölupaprosessit vaativat kehittämistä.

Arvoketjun hyödyntämiseen on tällä hetkellä ikkuna auki. On kaikkien etu, että jalostuksesta jatkossakin tapahtuu iso osa Suomessa. Investoinnit vaativat suuria pääomia mutta on muistettavaa, että investoinnit eivät siirry ulkomaille. Terrafame Oy:n akkukemikaali-investoinnissa kokoluokka on n 250 miljoonaa euroa. Kun lasketaan mukaan Keliber Oy ja Ferrovan, ovat investoinnit jo yli puolen miljardin pitkälle. T&K-puolella tarvitaan monimuotoisuutta ja ennakkoluulotonta yhteistyötä toimijoiden välillä.