Kaivosteollisuus ry kannattaa ministeri Lintilän aloitetta kaivosalan tuotteiden vastuullisuussertifikaatista

14.3.2018, 09:39 - noora.kuparinen

Tiedote. Julkaistu: 14.03.2018, 02:30 Kaivosteollisuus ry

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti eilen aloittavansa yhteistyössä Ruotsin kanssa valmistelut kaivosalan tuotteita koskevan vastuullisuussertifikaatin luomiseksi. Sertifikaatin on tarkoitus kertoa tuotteiden, esimerkiksi akkujen, vastuullisuudesta koko tuotantoketjun osalta: louhinnasta ja valmistuksesta käyttöön ja kierrätykseen. Alan yritysten yhteistyöjärjestö Kaivosteollisuus ry kannattaa aloitetta.

”Suomi ja Ruotsi ovat EU:n metallien ja mineraalien tuotannon ja jalostuksen kärjessä, myös vastuullisuuden saralla. On hienoa, että Suomi on asiassa aloitteellinen”, Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela sanoo. Metallien ja mineraalien tarve kasvaa jatkuvasti muun muassa kaupungistumisen ja sähköautoilun suosion kasvun myötä.

Ministerien aloite on tärkeä myös EU:n kilpailukyvyn kannalta. Samaan aikaan kun maailmantaloudessa eletään jännitteistä aikaa, voidaan vapaaehtoisen itsesääntelyn kautta kehittää eurooppalaista vastuullista tuotantoa. ”Pohjoismaiset kuluttajat ovat vastuullisuudessaan edelläkävijöitä ja on luontevaa, että olemme edelläkävijöitä myös metallien ja mineraalien vastuullisuuden takaamisessa”, Suomela toteaa.

Kaivostuotannon vastuullisuutta on Suomessa kehitetty vuodesta 2015 Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimenpitein. Kestävän kaivostoiminnan verkosto toimii kaivosalan ja sen sidosryhmien jatkuvana keskustelu- ja yhteistyöfoorumina. Se kehittää ja räätälöi Suomeen sopivia työkaluja vastuullisen ja kestävän kaivostoiminnan edistämiseksi. Verkostossa on mukana kaivosyhtiöitä, ympäristöjärjestöjä sekä viranomaisia.

”Verkoston sidosryhmien palaute on tärkeä osa alan kehitystyötä”, Pekka Suomela kertoo. Samaan aikaan tuotantoketjun vastuullisuutta kehitetään myös lähempänä kuluttajaa. Esimerkiksi Kokkolan kobolttituotanto on osa Applen hyväksymää vastuullista tuotantoketjua.

Lisätietoja:

Pekka Suomela,@SuomelaPekka
Toiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ry
p. 040 533 2848
pekka.suomela@teknologiateollisuus.fi

Kaivosteollisuus ry on kaivos- ja kaivannaisteollisuudessa toimivien yritysten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Kaivosteollisuus ry toimii Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksenä. Yhdistyksen tehtävänä on erityisesti edistää kaivannaisteollisuuden yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä, lisätä alan yritysten ympäristö- ja työturvallisuustietoutta sekä edistää alan tunnettuutta ja myönteistä julkisuuskuvaa. Yhdistyksessä on noin 50 jäsenyritystä, jotka edustavat kaivos- ja kaivannaistoiminnan harjoittajia, urakoitsijoita, kone- ja laitevalmistajia sekä alan palveluyrityksiä.