Verohallinnon ohje: Kaivoslain mukaiset korvaukset kiinteistön omistajalle

8.3.2016, 12:01 - Pekka Suomela

Maa-aineksista saatavat tulot luonnollisen henkilön verotuksessa
Antopäivä: 4.3.2016
Diaarinumero: A36/200/2016
Voimassaolo: Toistaiseksi
Valtuutussäännös: Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.
Tässä ohjeessa käsitellään luonnollisten henkilöiden maa-aineksista saatavien tulojen verotusta kaikissa tulolähteissä. Ohje kattaa maa-ainesten myyntitoiminnan verotuksen lisäksi myös kaivoslain mukaiset kiinteistön omistajalle maksettavat korvaukset.

Lue tarkemmin: Verohallinnon ohje