Kaivosteollisuus houkuttelee työnantajana – kansainvälinen FOLO-hanke tutustui Kittilän kaivokseen

27.4.2017, 07:59 - Pekka Suomela

Kittilän kaivos kutsui vieraakseen FOLO-hankkeen ryhmän vieraakseen kaivokselle. Tilaisuudessa puhetta johti Anita Alajoutsijärvi Kittilän kaivokselta. Tilaisuudessa kuultiin esitykset Kaivosteollisuus ry:stä, Kittilän kunnasta ja matkailun edustajilta sekä hankkeen edustajilta. Lopuksi hankkeen osallistujat keskustelivat paneelissa, miten työllistymistä voisi helpottaa.

 

 

FOLO-ryhmä kuvattuna kaivoskonttorin pihalla

FOLO-ryhmä kuvattuna kaivoskonttorin pihalla

Foreign Lounge (FOLO) -hanke edistää ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden työllistymistä Lapissa. Lähtökohtana ovat maahanmuuttajien olemassa olevat vahvuudet kuten monipuolinen kielitaito ja kulttuurien tuntemus sekä asiakaspalvelutaito. Maahanmuuttajat nähdään aktiivisina toimijoina, joiden osaamista työelämä voisi ennakkoluulottomammin hyödyntää.

Kaivostoiminnan etuina nousi esiin vakituiset työsuhteet, korkealle koulutettujen osaajien kysyntä ja riittävä palkkataso. Ennakkoluuloja on edelleen myös teollisuuden puolella mutta toisaalta kaivokset ovat tottuneet kansainvälisyyteen. Tekemisen tahto ratkaisee. Kielitaitovaatimukset nousivat keskustelussa esiin, ja niiden ehdottomuutta muissa kuin turvallisuusasioissa pohdittiin.

Kollegat Ruotsissa ovat myös aktiivisia tässä asiassa, ja kuvio on ”tuotteistettu” hieman pidemmälle.