Tukes: Kaivostoiminnan sosiaalista hyväksyttävyyttä edistävät läpinäkyvyys ja viestintä

17.9.2015, 15:23 - Jenna Stenroos

Kaivosalan haasteena on osoittaa, että se hallitsee ympäristö- ja turvallisuusasiat ja saada siten kaivostoiminnalle sosiaalinen hyväksyttävyys. Vastuullisuus on edellytys sosiaaliselle hyväksynnälle. Kaivostoiminnan sosiaalinen hyväksyttävyys liittyy yhteiskunnan kokonaisetuun ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteisön, asukkaiden ja elinkeinoelämän kanssa.

Lisää Tukesin tiedotteessa