Tekes myönsi Mustavaaralle lainan kannattavuusselvitykseen

6.10.2015, 11:33 - Jenna Stenroos

Tekes on myöntänyt 3,5 miljoonan euron lainan Mustavaaran Kaivos Oy:lle (MKOy) vanadiinitehtaan kannattavuusselvitystä varten. Suunnitteilla oleva tehdas tulee käsittelemään vanadiinipitoista raaka-ainetta, joka on peräisin SSAB: n terästuotannosta Suomessa ja Ruotsissa.

 MKOy tekee parhaillaan Raaheen suunnitteilla olevan vanadiinitehtaan kannattavuusselvitystä. Suunnittelu käsittää vanadiinin ja muiden tuotteiden valmistuksen teknologia- ja prosessikehityksen. Tekesin myöntämä laina käytetään kannattavuusselvityksen ensimmäisen vaiheen loppuunsaattamiseksi. Lopullinen rakentamispäätös pyritään tekemään vuoden 2016 aikana ja tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuonna 2019.

Samanaikaisesti suunnittelutyön kanssa MKOy jatkaa hankkeen rahoitusneuvotteluja ja valmistelee tarvittavat lupahakemukset tuotannon aloittamiseksi. Suunniteltu metallituotetehdas on merkittävä investointi ja tehtaan arvioidaan työllistävän suoraan yli 100 henkilöä Raahessa.

“Olemme erittäin iloisia Tekesin vahvasta tuesta hankkeellemme. Se osoittaa, että olemme oikealla tiellä kohti vanadiinitehtaan avaamista Raaheen”, toteaa Mustavaaran Kaivos Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi.

 ”Tekesin Green Mining -ohjelman yksi keskeinen tavoite on tuoda uusia kestävän kehityksen mukaisia menetelmiä pilotointivaiheeseen. Mustavaaran Kaivos Oy:n hankkeessa on tähtäimenä myös huomattavat jatkojalostusinvestoinnit, mikä tekee hankkeesta erityisen merkittävän nykyisessä taloudellisessa tilanteessa” sanoo Green Mining -ohjelman päällikkö Kari Keskinen Tekesistä.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi
044 488 7200
jukka.pitkajarvi(at)mustavaarankaivos.com
www.mustavaarankaivos.com