Natura: kenellä velvollisuus purkaa verkoston osa?

24.4.2014, 15:33 - Pekka Suomela

Italian ylimmän hallintotuomioistuimen (Consiglio di Statossa) pyytämässä ennakkoratkaisuasiassa (C-301/12) on lyhyesti ilmaistuna kysymys Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen ympäristön tilan huonontumiseen liittyen toimivallasta ehdottaa verkostosta poistamista. EUTI:n ratkaisussa on toimivalan lisäksi mielenkiintoista se, että tuomioistuin otti kantaa myös jäsenvaltion velvollisuuteen ehdottaa komissiolle verkostoon kuuluvan alueen poistamista.

Lue lisää

Blogin kirjoittaja Aalto-yliopiston sivuilla:

Ari Ekroos, Professor of Environmental and Energy Law at the University of Helsinki and Professor of Economic Law at the Aalto University.