Metallien jalostuksella on tulevaisuutta Suomessa

26.3.2015, 09:17 - Pekka Suomela

Metallien jalostus muodostaa valmistavan teollisuuden perustan. Siksi on tärkeää, että alan tuote- ja teknologiakehitys jatkuu myös Suomessa tulevaisuudessa. Tämä edellyttää nykyisten toimintojen ja tuotteiden sekä palveluliiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä ja yritysten läsnäoloa markkinoilla.

Näin arvioi työ- ja elinkeinoministeriön 26.3.2015 julkaisema raportti ’Metallien jalostus Suomessa: nykytila ja tulevaisuuden haasteet’.

Metallien jalostus painii rakennemuutoksen kourissa. Yritykset suurenevat ja kilpailu erityisesti Kiinan yritysten kanssa on koventunut. Metallien jalostuksen osuus Suomen tavaraviennistä on 12 prosenttia ja alalla on 15 000 työpaikkaa. Ala tuottaa terästä, kuparia, nikkeliä, sinkkiä ja kromia. Raaka-aineet hankitaan pääosin eri puolilta maailmaa.

Alan haasteita ovat kasvavat palkkakustannukset, energian ja raaka-aineiden hinnat sekä kuljetuskustannukset. EU:n ympäristölainsäädäntö on tiukempaa kuin kilpailevilla talousalueilla. Suomalaisyritykset ovat vähentäneet ympäristökuormitustaan ja kuuluvat tällä hetkellä maailman energiatehokkaimpiin.

Koulutetun työvoiman saatavuus korostuu kilpailutekijänä väestön vanhetessa ja osaajien eläköityessä. Lupaprosesseja pitäisi sujuvoittaa. Toiminnanharjoittajat toivovat ’yhden luukun’ periaatetta. Lupaprosesseihin liittyvä muutoksenhaku voitaisiin keskittää toimialoittain yhteen hallinto-oikeuteen, mikä edesauttaa asiantuntemuksen kehittymistä ja nopeuttaa sitä kautta käsittelyä.

Kuntien ja valtion hankintoja voi mahdollisesti ohjeistaa siten, että metallituotteiden ostoon liittyy tarpeen mukaan kehitys- ja palvelutoimintoja tai jopa sertifikaatti (alkuperän jäljitettävyys ja EU:n ympäristönormien mukainen tuotanto).

Julkaisu ’Metallien jalostus Suomessa: nykytila ja tulevaisuuden haasteet’ on luettavissa sähköisesti TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut [http://www.tem.fi/julkaisut]

Lisätiedot:
toimialajohtaja Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, TEM, p. 029 50 60080