Kevitsan johtaja TEssä: Ennakoitavuus on tärkeää ulkomaisille sijoittajille

2.2.2015, 09:39 - Jenna Stenroos

VALTIOVALLAN ON kyettävä luomaan sijoittajaystävällinen ilmapiiri, mikäli se haluaa maahan työpaikkoja ja verotuloja. Yksityisten sijoitusten määrä on maailmassa rajallinen, ja sijoittaja pyrkii aina maksimoimaan saamansa tuoton. Investoinneista käy kova kilpailu -suurimmat sijoitukset saa luonnollisesti se maa, joka tarjoaa parhaan tuoton verojen jälkeen.

Kaivostoiminnassa tuottoa alkaa tulla keskimäärin vasta kymmenen vuotta sijoituspäätöksen jälkeen. Sijoittajalle onkin ensiarvoisen tärkeää, että sijoituspäätökseen vaikuttavat tekijät pysyvät muuttumattomina koko investoinnin elinajan. Tästä syystä ennakoitavuus on kaivostoiminnassa olennaisen tärkeää. Samoin kuin yksinkertaiset ja mielellään myös nopeat lupaprosessit. Äkilliset tai rangaistuksenomaiset muutokset verotuksessa ja muissa maksuissa houkuttelevat sijoittajat muualle.

FIRST QUANTUM MINERALS LTD (FQML) investoi 700 miljoonaa euroa Kevitsan monimetallikaivokseen Sodankylässä. Sijoitus on luonut suoraan yli 600 työpaikkaa ja sen lisäksi töitä aliurakoitsijoille ja palvelusektorille. Sodankylän kunta ja Suomen valtio hyötyvät investoinnista miljoonia euroja verotuloina tulevina vuosina.

Kevitsan malmivaranto on tunnettu jo vuosien ajan. Kevitsa ei alkujaan ollut houkutteleva investointikohde, sillä malmi on köyhää. Malminlouhinnan kannattavuus riippuu vahvasti metallien markkinahinnoista ja kaivostoiminnan kustannuksista.

FQML:n investointi perustui olettamukselle, ettei Suomen kaivospolitiikkaan tulisi suuria muutoksia ja että lupakäsittely sujuisi kohtuullisen, ennalta arvioitavan ajan kuluessa. Käytäntö osoittautui kuitenkin toisenlaiseksi: käsittely vei huomattavasti odotettua pitemmän ajan ja uhkasi jopa keskeyttää kaivoksen toiminnan. Ongelmaan kyettiin kuitenkin löytämään ratkaisu viranomaisten kanssa vähän ennen kuin päätös kaivoksen toiminnan keskeyttämisestä olisi pitänyt tehdä.

FQML:LLA on kaivostoimintaa monissa maanosissa, myös Afrikassa. Sambia oli aikaisemmin Afrikan suurin kuparintuottaja. Viime aikoina maa on kuitenkin menettänyt asemiaan, sillä kaivosvero nostettiin kuudesta 20 prosenttiin. Samaan aikaan Sambia luopui yritysten tuloverosta, joka on tarkoitus korvata kaivosveron reilulla korotuksella. Sambian suurin ulkomainen sijoittaja FQML on jäädyttänyt yli miljardin dollarin investoinnit siihen asti, kun maan veropolitiikka selkiytyy ja vakiintuu.

Poliittinen päätöksenteko on Sambiassa ja Suomessa kovin erilaista. Yhteistä on kuitenkin se, että mahdolliset investoijat karsastavat nopeita tai heikosti perusteltuja muutoksia. Suomessa päättäjät korottivat hiljattain energiaveroa yksinomaan kaivosteollisuuden osalta. Korotus nostaa Kevitsan maksamia veroja 3,5 miljoonalla eurolla tänä vuonna. Energiaveron korotus on käytännössä kaivosvero. Potentiaaliset sijoittajat saattavat tulkita veron signaaliksi siitä, ettei Suomen hallituksen politiikka suosi sijoituksia. Investoijien pitää uskaltaa luottaa siihen, että hallitukset ymmärtävät kaivosalan sijoitusten haasteet kaikkien osapuolten kannalta.

Yritykset haluavat avointa ja rehellistä keskustelua maiden hallitusten kanssa. Jos hallituksilla ei ole halua kuunnella, eikä ymmärtää sijoittajien tarpeita, tyrehtyvät investoinnit.

ALAN DELANEY
Kevitsan kaivoksen johtaja,
First Quantum Minerals

Teksti julkaistu Talouselämä 4/2015:ssa 30.1.2015