Kestävä kaivostoiminta vaatii resursseja viranomaisille

13.8.2014, 15:00 - Jenna Stenroos

Kaivosala ja sitä lähellä olevat sidosryhmät vaativat riittävästi voimavaroja viranomaisille, jotta kaivosyhtiöiden toimintaedellytykset ja ympäristösuojelun taso eivät heikkenisi. Kaivosala on huolissaan hallituksen kehysriihen säästöpäätöksistä.

Kaivosten valvonnan ja lupaprosessien tulisi olla ennakoitavia, jotta niistä ei aiheudu epävarmuutta ja tarpeettomia kustannuksia. Valvonnan ja luvituksen tulee olla yhdenmukaista ja perinpohjaista, jotta ympäristön pilaantumisen riski voidaan minimoida, Kestävän kaivostoiminnan verkostossa mukana olevat, kannanoton allekirjoittaneet verkoston jäsenet sanovat. Verkostoa koordinoi Sitra ja siinä on mukana kaivosalan lisäksi alaa lähellä olevat sidosryhmät.

Lisää aiheesta