Kaivosvesiverkoston ”Kaivannaisalan vesiratkaisut ja -palvelut markkinaselvitys ilmestynyt!

11.8.2017, 10:47 - Pekka Suomela

KaivosVV-hanke teetti yhteistyössä  Gaia Consulting Oy:n kanssa kaivannaisalan vesiratkaisuja ja -palveluja käsittelevän markkinaselvityksen.  Selvityksessä kartoitettiin  Suomen markkinatilanne ja tulevaisuuden näkymiä liittyen kaivosvesiin. Selvitys on vapaasti ladattavissa Kaivosvesiverkoston verkkosivujen toimintaohjelma-kohdasta:

Gaia Consulting Oy 2017. Kaivannaisalan vesiratkaisut ja -palvelut – markkinaselvitys 

Sieltä löytyvät myös vuonna 2016 valmistuneet vesienkäsittelyyn liittyvät raportit:
Teollisuustaito Oy 2016. Vesienhallinnan tekniset riskit.
Teollisuustaito Oy 2016. Current and New Water Management Solutions at Northern Mines.

Verkkosivuilta löytyvät nyt myös kesäkuun Kaivosvesiverkoston Matchmaking 2017-tapahtuman esitykset: http://projects.gtk.fi/kaivosvesiverkosto/esitelmat/

 

Kaivosvesiverkoston puolesta,

Kaisa Turunen, FM (geologi)

Koordinaattori, Kaivosvesiverkosto

Geologian tutkimuskeskus GTK

Tuotantoympäristöt ja kierrätys

Pl 69 (Betonimiehenkuja 4), 02151 Espoo

Gsm +358503486324

www.gtk.fi

http://projects.gtk.fi/kaivosvesiverkosto/index.html