Kaivostutkimuksia á la Pohjoismaiden ministerineuvosto

16.4.2014, 21:57 - Pekka Suomela

Kestävän pohjoismaisen kaivannais- ja metalliteollisuuden tutkimukseen on myönnetty nyt reilut 15 miljoonaa Tanskan kruunua (noin kaksi miljoonaa euroa). Niistä noin viisi miljoonaa kruunua varataan suomalaisille tutkijoille, jotka osallistuvat yhteensä neljään tutkimushankkeeseen.

Lue lisää

NordMiniä rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto vuosina 2014–2016, ja toimintaa hallinnoi Ruotsin Luulajan teknillinen yliopisto.

Lisätietoja:
Maija Uusisuo, työ- ja elinkeinoministeriö, Puh. +358 29 5060222, s-posti: maija.uusisuo@tem.fi

PS: Kaivosteollisuus ry on mukana ”Wascius”-hankkeessa, jossa tutkitaan veden kestävää käyttöä kaivos- ja rikastusprosessissa. Lisäksi selvitään prosessiveden kierrätystä ja suljettujen kiertojen käyttöä sekä vedenkulutuksen vähentämismahdollisuuksia.
Hankkeen rahoitus on viisi miljoonaa Tanskan kruunua, ja sitä johtaa VTT. Suomen osuus hankkeesta on 3,2 miljoonaa Tanskan kruunua.