Kaivosteollisuus uskoo stressitestien parantavan alan tunnettuutta

17.5.2013, 10:38 - Jenna Stenroos

Kaivosteollisuus toivottaa tervetulleeksi tällä viikolla alkaneet kaivosten stressitestit. Kaivoksille tehtävät vapaaehtoiset testit lisäävät alan tunnettuutta maassamme ja antavat kaivoksille mahdollisuuden kehittää toimintaansa.

Stressitestaus antaa kaivosteollisuudelle mahdollisuuden kertoa alan tärkeydestä yhteiskunnalle.
– Testit ovat tärkeä osa vuoropuhelua, jolla kehitetään kaivosalan tuntemusta ja tietämystä maassamme, Kaivannaisteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Tarmo Tuominen sanoo.

Samalla testit ovat omiaan entisestään lisäämään kaivosten ja viranomaisten välistä tiedonkulkua.
– Kaivokset pystyvät nyt entistä yksityiskohtaisemmin kertomaan toiminnastaan viranomaisille, ja samalla myös opitaan lisää riskienhallinnasta, Kaivannaisteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela sanoo.

Kaivokset uskovat läpäisevänsä hyvin ympäristöministeriön ja muiden viranomaisten käynnistämän stressitestauksen. Testit koskevat 21:tä kaivosta ja rikastamoa Suomessa ja niiden tarkoitus on selvittää, miten kaivokset selviytyvät poikkeuksellisista tilanteista.

Testaus ei ole uusi asia kaivosalalla. Esimerkiksi Pyhäjärvellä sijaitsevassa Pyhäsalmen kaivok-sessa oli vuonna 2012 kahdeksan viranomaisten tekemää tarkastusta ja neljä ulkopuolisten tekemää auditointia. Näiden lisäksi Pyhäsalmen kaivos teki keskimäärin kymmenen sisäistä riskikatselmusta joka kuukausi.