Lupien ja valvonnan haasteista (Kaivosten ympäristönsuojelupäivät Oulussa 1.10.2015)

1.10.2015, 12:50 - Pekka Suomela

Tarkasteltavia seikkoja:

 1. Hallitusohjelman tavoitteet
 2. Valtion aluehallinnon uudistuminen
 3. Viranomaisten resurssit
 4. Kaivoslain tarkoitus, sen menettelysäännökset ja ulottuminen muiden sektorilakien tontille
 5. Eri normistojen menettelyllinen kumulaatio
 6. Edellisestä seuraa myös osittain viranomaisten sektoroitunut toimintakenttä
 7. Lupamenettely, valvonta, raportointi: prosessin tietovirran hallinta
 8. Kuntasektorin rooli
Kaivostoimijoiden kannalta:
 • Vain malminetsintää ja kaivostoimintaa koskevaa lainsäädäntöä melko vähän
 • Muu lainsäädäntö usein geneeristä
 • Hallintolainkäytön kehittäminen ja muutoksenhaun kynnyksen nostaminen kaivoslain mukaisessa ratkaisukäytännössä kaksipiippuinen juttu!
Oikeusvoima tarkoittaa sitä, että tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen tekemä ratkaisu rajoittaa toimintamahdollisuuksia myöhemmässä oikeudenkäynnissä tai hallinnollisessa käsittelyssä.[1] Oikeusvoima-käsite syntyy sen seurauksena, että ne bis in idem” (ei kahdesti samassa asiassa) nimellä tunnettu oikeusperiaate on toteutettu jonkin maan oikeusjärjestyksessä. Tällöin tuomioistuinten lainvoimaiset ratkaisut saavat ns. oikeusvoima-ominaisuuden. Käytännössä oikeusvoimalla tarkoitetaan, ettei tuomioistuin saa ottaa uudestaan käsiteltäväksi sellaista seikkaa, joka jo on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu (oikeusvoiman negatiivinen vaikutus)[2]. Myös jos oikeuskäsittelyssä tulee vastaan seikka, josta on jo annettu lainvoimainen ratkaisu, aikaisempi ratkaisu pitää panna uuden tuomion perusteeksi niin, ettei tuota seikkaa voida enää menestyksellä riitauttaa (oikeusvoiman positiivinen vaikutus)[3].