Kaivosalan koulutusta työelämän tarpeisiin

1.9.2016, 11:57 - Jenna Stenroos

Kaivosteollisuus ry yhdessä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:n kanssa tekee selvityksen kaivosalan ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Selvitys tuo uutta näkemystä ja ajattelua koulutuksen nykypäivän haasteisiin.

Selvityksessä tutkitaan, millaista osaamista kaivosyhtiöt tarvitsevat. Tiedot kerätään valtakunnallisesti, mutta ne myös sovitetaan paikallisiksi kaivosyhtiöiden kanssa. Saatuja tuloksia käytetään alan ammatillisen opetuksen kehittämisessä yhdessä alan oppilaitosten kanssa.

Kaivosten lisäksi selvitykseen on tarkoitus saada mukaan alaa laajemminkin. – Laite- ja teknologiavalmistajien näkemykset ja kokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä, Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela sanoo.

Kaivosteollisuus ry:n kumppanina selvityksessä toimii Josek Oy, jolla on kaivosalan tuntemusta sekä hyvät yhteydet kaivosmaakuntien kehittämisyhtiöihin.  Hanketta rahoittaa Kaivosteollisuus ry:n ja Josek Oy:n lisäksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Selvitys on luonteva jatko kaivosteollisuuden ja oppilaitosten rahoittamille ProMainari 1 – ja 2 – selvityksille, joissa tutkittiin koulutuslaitosten ja teollisuuden lähtökohtia. Kaivosteollisuus ja alan oppilaitokset ovat jo pitkään tehneet läheistä yhteistyötä. Kaivosalan ammatillista koulutusta ollaan kehittämässä myös opetusministeriössä ja – hallituksessa.

 

 

Lisätiedot:

Pekka Suomela
toiminnanjohtaja
Kaivosteollisuus ry
040 533 2848
pekka.suomela@teknologiateollisuus.fi

Ilkka Nykänen
asiantuntija, kaivannaisteollisuus
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö, JOSEK Oy
050 518 5736
ilkka.nykanen@josek.fi