KaivosAkatemian uudet verkkosivut kokoavat alan säädöksiä ja käytäntöjä

18.3.2013, 14:54 - Jenna Stenroos
KaivosAkatemian uusien verkkosivujen on tarkoitus koota viranomaisten kaivosalaa koskevia säädöksiä ja ohjeistuksia sekä kaivosalan parhaita käytäntöjä. Sivuja ylläpitää KaivosAkatemiaa kokoava  Geologian tutkimuskeskus GTK.

KaivosAkatemiassa ovat mukana GTK:n ohella Kaivannaisteollisuus ry; työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Turvallisuus ja kemikaalivirasto,  Ely-keskukset ja Aluehallintovirasto (AVI).

Akatemian sidosryhmiin kuuluvat muun muassa viranomaiset, kaivosyhtiöt, yliopistot, paikalliset asukkaat, maanomistajat, paliskunnat, kunnat, media ja kansalaisjärjestöt.

KaivosAkatemia järjestää seminaareja ja työpajoja, joissa keskustellaan alaan liittyvistä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun teemoista. Tavoitteena on parantaa kaivosteollisuuden yritysten toimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja lisäämään kaivostoiminnan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

KaivosAkatemian verkkosivut