Henkilönsuojaimia koskevat säädökset muuttuvat

11.5.2016, 09:39 - Jenna Stenroos

Henkilönsuojaimia koskeva uusi  EU-asetus  on julkaistu. Asetuksen vaatimukset koskevat kaikkia henkilönsuojaimia, jotka tuodaan ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille tai otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön EU:ssa.  Asetuksessa käsitellään uusina asioina yksityiskohtaisesti markkinavalvontaa ja talouden toimijoiden velvollisuuksia. Uudistuksia on tullut soveltamisalaan, vaatimustenmukaisuuden arviointiin, suojainten luokitteluun ja asiakirjavaatimuksiin sekä pieneltä osin olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin.

EU:n henkilönsuojainasetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425 henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta) korvaa siirtymäajan jälkeen nykyisen henkilönsuojaindirektiivin (89/686/ETY), eli Suomessa valtioneuvoston päätöksen henkilönsuojaimista 1406/1993. Asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa. Henkilönsuojainten valintaa ja käyttöä ei käsitellä asetuksessa.

Koko tiedote Tukesin sivuilla