Eurominesin vuosiraportti kertoo raaka-aineista, työllisyydestä sekä ympäristöstä

17.6.2015, 18:09 - Jenna Stenroos

– Eurominesin tarkoitus on tuoda esille alamme suuri merkitys Euroopan tulevaisuudelle, Eurominesin presidentti Mark Rachovides toteaa Eurominesin vuosiraportti 2014:n alkupuheessa.

Eilen julkaistu vuosiraportti  jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa kertoo kestävästä raaka-aineiden tarjonnasta, sektorin kilpailukyvystä ja Euroopan uudesta teollisuuspolitiikasta. Toinen osa perehtyy sosiaalisiin tekijöihin, kuten kaivosalan työllisyyteen, paikallisiin yhteisöihin, innovaatioihin sekä terveyteen ja turvallisuuteen. Viimeisessä osassa on tarkastelussa energia- ja ympäristöalan saavutukset.

Raportti verkossa