Esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi hyväksytty valtioneuvostossa – seuraavaksi Eduskuntaan

19.12.2013, 15:09 - Pekka Suomela

Hallitus antoi tänään esityksen uudeksi ympäristönsuojelulaiksi. Esitys toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita ympäristönsuojelun tehostamisesta niin ympäristön tilan ja kansalaisten hyvinvoinnin kuin yritystenkin kannalta.

Ympäristönsuojelulailla tuodaan teollisuuspäästödirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä, mikä parantaa ja yhdenmukaistaa ympäristön tilaa turvaavia parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia. Tavoitteena on myös tehostaa ympäristönsuojelun lupamenettelyä ja lupien valvontaa. Uudistuksen ansiosta merkittävät luonnonarvot voidaan ottaa huomioon entistä paremmin turvetuotantoa koskevassa ympäristölupaharkinnassa.

Koko esitys löytyy mm Lainsäädäntö  -kansiosta osoitteesta http://www.prokaivos.fi/kaivannaisteollisuus-ry/lisatietoa/