Älä liiku tai oleskele täällä

19.12.2013, 15:59 - Pekka Suomela

Sisäasiainministeriö on tänään antanut uuden asetuksen liikkumis- ja oleskelurajoituksista. Asetusuudistus liittyy uuden poliisilain voimaantuloon  vuoden 2014. Asetuksessa ei ole pohdittu kaivosalueita erikseen ja niinpä kaivosalueiden osalta asetus on puutteellinen.

Kaivostoiminnan kannalta kaikki toiminnassa olevat kaivokset ovat alueita, joille ei tulisi mennä ilman kaivosyhtiön lupaa. Peruste löytyy kaivoslain turvallisuutta koskevista määräyksistä. Kaivosyhtiö on vastuussa kaivosalueella liikkuvien turvallisuudesta.

Kaivannaisteollisuus ry tutkii mahdollisuutta saada asetukseen seuraavalla muutoskierroksella järkevämpi näkökulma kaivosturvallisuuteen –  siis ihmisten turvallisuuteen.

 

Linkki uutiseen:

http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/asetus_poliisilain_mukaisista_liikkumis-_ja_oleskelurajoituksista_voimaan_1_1_2014