AGEMERA – Kriittisten raaka-aineiden potentiaali Euroopassa: Uudet ketterät malminetsintämenetelmät ja mineraalijärjestelmien mallinnus

03.10.2022 ilkka.hynynen@oulu.fi / Oulun yliopisto , TTK, Oulu Mining School R&D Centre

AGEMERA – Kriittisten raaka-aineiden potentiaali Euroopassa: Uudet ketterät malminetsintämenetelmät ja mineraalijärjestelmien mallinnus

AGEMERA pyrkii lisäämään eurooppalaisten kriittisten raaka-aineiden saatavuutta lisäämällä tietoisuutta ja tietoa CRM:ien mahdollisuuksista, roolista ja vaikutuksista vähähiiliseen talouteen siirtymisessä. Samalla se vahvistaa EU:n avointa strategista autonomiaa. AGEMERA luo uutta tietoa ja innovatiivista teknologiaa, joka ohjaa kriittisten mineraalien ympäristöystävällisempää etsintää.

Projektin tiedot ja linkki  https://www.oulu.fi/fi/projektit/agemera-kriittisten-raaka-aineiden-potentiaali-euroopassa-uudet-ketterat-malminetsintamenetelmat-ja  

Projektin kesto; 01.08.2022 – 31.07.2025

Rahoittaja; Horisontti Eurooppa – RIA

Projektin rahoittaja; Euroopan komissio (Horisontti Eurooppa)

Rahoituksen määrä; 7 500 000 EUR

Projektin koordinaattori; Oulun yliopisto/ Kerttu Saalasti Instituutti

Yhteystiedot; Projektin vetäjä, Projektipäällikkö Jari Joutsenvaara, Eija-Riitta Niinikoski, projektipäällikkö

eija-riitta.niinikoski@oulu.fi +358 400 919 310

Projektin kuvaus

Euroopan tavoitteet vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä vaativat uusia toimintatapoja, tekniikoita ja teknologioita kaivannaisalalla. AGEMERAn tavoitteena on selvittää malminetsinnän paikallista sosiaalista toimilupaa, kehittää uusia malminetsintämenetelmiä ja lisätä kansalaisten tietoa kriittisten mineraalien merkityksestä Euroopan Unionin vihreässä siirtymässä.

 

AGEMERA on kolmivuotinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on varmistaa kriittisten raaka-aineiden autonominen tuotanto ja saatavuus Euroopassa vihreän siirtymän tavoitteiden mukaisesti. Kriittisiä raaka-aineita tarvitaan liikenteen sähköistymiseen sekä uusiutuvan energian tuotantoon, mutta malminetsinnän ja kaivostoiminnan vastuullisuus on kasvava huoli maailmalla. Tämän vuoksi kaivannaisala tarvitsee innovatiivisia, vastuullisia ja sosiaalisesti hyväksyttyjä toimintatapoja. Ihmisten huolet ja toiveet liittyen malminetsintään ja kaivostoimintaan ylipäänsä tulee ottaa toiminnassa huomioon. Eurooppa on vastuullisen teknologiatuotannon edelläkävijä, minkä vuoksi kriittiset, kestävästi ja vastuullisesti tuotetut raaka-aineet ovat välttämättömiä Euroopan taloudelle.

 

Projektin tavoitteet:

 

  • Lisätä kansalaisten tietoa kriittisten raaka-aindeiden merkityksestä Euroopan Unionin vihreässä siirtymässä
  • Selvittää malminetsinnän paikallista sosiaalista toimilupaa
  • Kehittää uusia malminetsintämenetelmiä
  • Vahvistaa EU:n itsenäisyyttä kriittisisten raaka-aineiden osalta

Kansainvälisessä konsortiossamme on 20 organisaatiota 11 eri maasta, ja siihen kuuluu muun muassa yliopistoja, tutkimuslaitoksia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä teollisuusalan toimijoita pääasiassa Euroopasta. Oulun yliopistolla on päävastuu projektin toteuttamisesta.

 

Tutkimusmetodejamme ovat verkkokyselyt, pienryhmähaastattelut, geotieteellisten tietokanta-aineistojen analyysit, kenttätutkimukset, näytteenotot sekä keinoälymallinnus. Geologiset ja geofysikaaliset tutkimukset toteutetaan 4,700 km2 alueella kriittisten raaka-aine-esiintymien kartoittamiseksi. Kenttätutkimuksia toteutetaan Suomessa, Bosnia-Herzegovinassa, Bulgariassa, Zambiassa, Puolassa ja Saksassa. Tutkimusteknologioitamme ovat:

  • Dronepohjaiset magneettiset, radiometriset ja elektromagneettiset tutkimusjärjestelmät
  • Uudet myonipohjaiset tiheyden havaitsemisjärjestelmät
  • Uudet seismiset menetelmät, jotka pohjautuvat taustameluinterferometriaan ja Rayleigh-aaltojen elliptisyyteen.

AGEMERA-projekti palvelee erityisesti kaivannaisalan yhtiöitä, tutkimuslaitteiden toimittajia, tutkijoita, päättäjiä, yleishyödyllisiä organisaatioita sekä laajaa yleisöä. Projektin ohella tuotetaan kouluille ja yliopistoille suunnattu opetuspaketti sekä verkkopeli.

Yhteyshenkilöt:

Jari Joutsenvaara, projektin vetäjä

jari.joutsenvaara@oulu.fi

+358 40 556 9396

Eija-Riitta Niinikoski, projektipäällikkö

eija-riitta.niinikoski@oulu.fi

+358 400 919 310

 

Konsortiomme:

 

University of Oulu, University of Lapland, University of Zagreb, University of Zambia, IWRM Centre, Tallinn University of Technology, Geological Institute of Bulgarian Academy of Sciences, CSIC, Technische Universität Bergakademie Freiberg, KGHM Cuprum Research & Development Centre, Lithica, Radai, Muon Solutions, OPT/NET, Geonardo Environmental Solutions, Latitude 66 Cobalt, Bauxite Mines Jajce, Bauxite Mines Posušje, MATSA, Assarel Medet, KGHM Polska Miedź

 

« Takaisin viestinnän etusivulle

[ssba]
A Picture

Ilkka Hynynen

Oulun yliopisto , TTK, Oulu Mining School R&D Centre

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan kaivannaisalan yksikön , Oulu Mining School, projektipäällikkö vastuualueena OMS tutkimuskeskuksen, kaivosteollisuuden ja teknologiateollisuuden kehittämishankkeiden haku ja johtaminen.