Tietolouhos

Suomen kaivosalan vaikuttavuuden kehitys ja haasteet vuosina 2010–2020

10.11.2014 ps, Kaivannaisteollisuus ry

Julkaisija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti www.helsinki.fi/ruralia Raportteja 136
ISBN 978-952-10-8510-9 (pdf)
Tutkimus on jatkoa Ruralia-instituutin vuoden 2009 tutkimukselle ”Suomen kaivosalan alue taloudelliset vaikutukset elinkeinorakenteeseen ja työllisyyteen”, Raportteja 37. Tutkimuksessa ovat mukana edellisessä tutkimuksessa olleet yhdeksän kaivosta tai -hanketta: Suurikuusikko, Kevitsa, Talvivaara, Kylylahti, Pampalo, Laiva, Sokli, Hannukainen ja Länttä. Kymme- nentenä mukaan valittiin Lapissa Ranualla sijaitseva Suhangon kaivoshanke.
Tutkimuksen johtajana on toiminut professori Hannu Törmä ja tutkijana HTM Juha Laukko- nen. Tutkimuksen valmistuttua haluamme kiittää tutkimuksen rahoittajia. Lisäksi kiitämme kaivoyhtiöitä hankkeita koskevien tietojen toimittamisesta. Toivomme tutkimuksen tulosten auttavan luomaan kuvan kaivostoiminnan aluetaloudellisesta vaikuttavuudesta Suomessa ja olevan tukena kaivostoimintaa koskevassa päätöksenteossa.

Takaisin