Höga skadeståndkrav i Talvivaara-rättegång

9.10.2017, 19:45 - eeppo

fortsättningsvis är att Talvivaara inte gav tillräckliga och korrekta uppgifter om sin framtida verksamhet då