Kaivosteollisuus ry

Kuva. Matti Immonen

Kuva. Matti Immonen

Kaivosteollisuus ry perustettiin 1999 jatkamaan Vuorimiesyhdistyksen tutkimusvaltuuskunnan toimintaa. Yhdistys on kaivos- ja kaivannaisteollisuudessa toimivien yritysten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on erityisesti

– edistää kaivannaisteollisuuden yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä

– lisätä alan yritysten ympäristö- ja työturvallisuustietoutta

– edistää alan tunnettuutta ja myönteistä julkisuuskuvaa

– edustaa jäsenyrityksiä alan kansainvälisissä järjestöissä, erityisesti Euromines’issa

– organisoida ja koordinoida jäsenyritysten yhteisiä tutkimushankkeita

– kehittää jäsenyritysten välistä yhteistoimintaa

 

Yhdistyksessä on noin 50 jäsenyritystä. Näiden joukossa on kaivos- ja kaivannaistoiminnan harjoittajia, urakoitsijoita, kone- ja laitevalmistajia sekä alan palveluyrityksiä.

Kaivosteollisuus ry toimii Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä. Kolmannes yhdistyksen jäsenistä on myös Teknologiateollisuus ry:n jäseniä.

Kaivosteollisuus ry toimii jäsentensä edustajana myös alan kansainvälisissä yhteistyöelimissä kuten Eurominesissä (European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals). Yhdistyksen EU-yhteyksistä vastaa toiminnanjohtaja, hallitus ja yhdistyksen ympäristöjaosto.

Hallitus

Yhdistyksen hallituksessa on 8-12 jäsentä, jotka valitsee vuosikokous. Hallitusjäsenen toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan.
Hallituksella on apunaan ympäristöjaosto ja työryhmiä. Käytännön asioita hoitamassa yhdistyksellä on toiminnanjohtaja.

Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös toiminnanjohtaja ja ympäristöjaoston puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenet

Toimihenkilöt

Yhdistyksen säännöt (lataa pdf)

Euromines

FinnMin in English

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail