Revisorer: Konkurs hotar Talvivaara

14.9.2017, 15:13 - eeppo

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö uppger att bolaget gjorde en rörelseförlust på 2,2 miljoner euro under