Sotkamo Silver tyytyväinen kairaustuloksiin

15.8.2017, 10:32 - eeppo

odotetaan lisäävän tunnettuja malmivaroja jonkin verran. SotkamoSilverin kairausohjelman on laatinut ja