Aquaminerals Finland Oy

Viimeksi liittyneet

Osoite: Kajaanintie 29 A, Paltamo, 88300, Finland

Puhelin: +358 40 551 9994

http://www.aquaminerals.fi

Sähköposti: tuomo.pikkarainen@aquaminerals.fi

Liikevaihtoluokka: Ei ilmoitettu


Toimialat:
Aquaminerals Finland Oy tarjoaa teollisuudelle luonnollisia ratkaisuja vesien puhdistamiseen.


Kuvaus:
Aquaminerals Finland Oy tarjoaa uuden ja kustannustehokkaan ratkaisun liukoistenh metallien poistamiseen teollisuuden prosessi- ja jätevesistä. Patentoidut tuotteet perustuvat aktivoituihin luonnonmineraaleihin, jotka neutraloivat käsiteltävää vettä ja samanaikaisesti adsorboivat veden epäpuhtauksia itseensä.

SOVELLUSKOHTEET:
Teollisuuden käyttö- ja jätevesien puhdistus
Metallipitoiset vedet
Suotovesien käsittely
Liukoisia metalleja sitovat suojarakenteet
Valtateiden ympäristönsuojarakenteet
Saastuneiden maiden suojaus
Käsiteltävän veden pH:n säätely


Tuotteet:
Vedenpuhdistusmineraalit
Laskeutusprosessien tehostaja-aineet
Annostelujärjestelmät


Palvelut:
HAITALLISTEN METALLIEN POISTO TEOLLISUUSVESISTÄ

Aquaminerals Finland Oy:n valmistamilla vedenpuhdistusmineraaleilla poistetaan vedestä haitallisia metalleja. Tuotteen toiminta perustuu kykyyn neutraloida käsiteltävää vettä ja sitoa metalleja pintaansa. Aquamineralsin tuotteet poistavat vedestä tehokkaasti mm. fosforia, arseenia, kromia, uraania, nikkeliä, kuparia, lyijyä, sinkkiä, mangaania ja kadmiumia.

Yhtiön adsorbenttien toimivuus on testattu paitsi laboratorio-olosuhteissa myös käytännössä vuosien 2011-14 aikana toteutetuissa kaivos- ja prosessivesitesteissä aidossa testiympäristöissä. Yhtiö lanseeraa vuoden 2015 aikana liukoisen typen poistamiseen soveltuvan tehokkaan valmisteen.

HUOM! Aquamineralsin tuotteet voidaan räätälöidä kohteen mukaan.

LASKEUTUKSEN TEHOSTAMINEN
Adsorbenttien lisäksi yhtiö valmistaa laskeutuksen tehostaja-aineita, joilla voidaan parantaa erityisesti humusperäisen epäpuhtauksien laskeutumista ja flokin muodostumista. Aquaminerals -yhtiön mineraalivalmisteilla laskutusprosessia voidaan nopeuttaa jopa 3 - 6 kertaisesti.

Adsorbenttien annosteluun yhtiö toimittaa konttipohjaisia annostelulaitteita, joissa hyödynnetään uusinta annosteluteknologiaa.

LUONNOLLINEN CLEANTECH -TUOTE
Vesien puhdistustuotteiden mineraaliset raaka-aineet Aquaminerals Finland hankkii pääasiassa eri esiintymistä Kainuusta ja lähialueilta. Yhtiön tuotteiden valmistus tapahtuu Paltamossa Kainuussa. Adsorbentit toimitetaan asiakkaalle hienojakoisina jauheina. Aquaminerals stuottaa luonnontuotteita ympäristön hyvinvointia lisäämään.