Sotkamon Porakaivo Oy

Viimeksi liittyneet

Osoite: Lastaajantie 9, Vuokatti, 88619, Finland

Puhelin: 0207 109 610

http://www.sotkamoporakaivo.fi

Sähköposti: toimisto@sotkamonporakaivo.fi


Y-tunnus: 0519335-8

Liikevaihtoluokka: Ei ilmoitettu


Toimialat:
Maalämpö, Porakaivot ja Porapaalutus pysyvien perustuksien rakentamiseen. Lisäksi hallitsemme erilaisiin tarkoituksiin porattavat kallioreiät, ankkuroinnit sekä porapaaluseinät. Toteutamme maanrakentamisen ja teollisuuden alihankin-tapalvelut ideasta toteutukseen.


Kuvaus:
Sotkamon Porakaivo on vuonna 1960 perustettu porausalan yritys jossa koke-musta alalta on kertynyt yli 200 miestyövuotta. Olemme toteuttaneet huomattavan osan Suomessa tehdyistä porapaaluista. Työtiimiemme kokemus ja kumuloitunut tietotaito edustavat jopa kansainvälisesti alan huippua. Laaja laite- ja kalustovalikoimamme mahdollistaa nopean ja varman työntoteutuksen kaikissa olosuhteissa ja kaikenkokoisissa töissä. Henkilökunnan ammattitaito on tunnustettu myös kansainvälisesti, mistä kertovat useat työnohjaus- ja konsultointitehtävät ulkomailla.


Tuotteet:
• Kaivosten kaapelointi- ja vedenpois-toreiät Ø 90 – 1200 mm
• Porapaalut Ø 90 - 1420 mm
• Porapaalujen kalliotartunnan tiivis-tysinjektoinnit, patentoitu
• Porapaaluseinät
• Kallioreiät Ø 90 - 1200 mm, kal-lioreikien sisässä olevien HST-suojaputkien asennus ja injektointi
• Kallioankkurit
• Tuulivoimaloiden perustusporaukset
• Maalämpöjärjestelmät

Palvelut:
PORAPAALUTUS PYSYVIEN PERUSTUKSIEN RAKENTAMISEEN
Porapaalutuksessa viemme teräksisen maaputken maakerrosten läpi haluttuun kalliosyvyyteen. Teräspaalu toimii yhtenä kantavana elementtinä perustuspaalun liittorakenteessa. Porapaalutusta käytetään kaikessa perustusrakentamisessa kun halutaan nopea ja ennen kaikkea varma perustusratkaisu. Porattujen teräsputkipaalujen osuus kaikesta perustusrakentamisesta kasvaa voimakkaasti, koska porapaalu on nopea toteuttaa ja se on asennettavissa mittatarkasti kaikkiin maaperä-olosuhteisiin. Menetelmässä paalun alapää porataan ehjään peruskallioon ja perustusratkaisuna porapaalu on käytännöllisesti katsoen ikuinen ja painumaton eikä ”luista” vinoissakaan kalliopinnoissa.

Nopeasti ja tarkasti, mm.
• rautatiesillat
• maantiesillat
• rakennukset
• tehtaat
• koneperustukset
• dieselvoimalat
• tuulivoimalat
• sähkölinjojen perustukset
• porapaaluseinät, meluesteet

MENETELMINÄ KALLIOANKKUROINNIT, PORAPAALUSEINÄT, KALLIOREIÄT SEKÄ INJEKTOINNIT
Porapaalutuksen lisäksi hallitsemme erilaisiin tarkoituksiin porattavat kallioreiät, ankkuroinnit sekä porapaaluseinät. Toteutamme maanrakentamisen ja teollisuuden alihankintapalvelut ideasta toteutukseen. Jatkuva kehittämistyömme on saanut aikaan mm. menetelmän, jolla ainoana Suomessa pystymme injektoimaan kallion ja teräspaaluputken välisen tilan jolloin kalliokontakti ja sen kestävyys on huippuluokkaa ja paaluputki pysyy täysin taipumattomana.

KALLIOANKKUROINNIT
Kallioankkuroinnit on suunniteltu suuria kuormituksia vaativille perustuksille. Esimerkiksi tuulivoimaloissa perustukset ovat erityisiä rakenteita, jotka kokevat käyttöikänsä aikana merkittäviä vetokuormituksia. Kallioankkurit takaavat perustuksille yhtä pitkän käyttöiän kuin koko rakenteelle on määritelty käyttöiäksi.

PAALUPONTTISEINÄT JA PATOSEINÄT
Teräspaaluputkiponttiseinä menetelmänä lukitsee teräspaalut toisiinsa ja mahdollistaa jopa vesitiiviin rakenteen. Yleensä porapaaluseinät raudoitetaan ja betonoidaan lujuuden maksimoinniksi. Patoseinät jäävät yleensä osaksi pysyvää rakennetta.

KALLIOREIÄT
Kallioreikiä porataan useisiin eri tarkoituksiin. Yleisimpinä kaivosten ja tunneleiden kaapelointi- ja vedenpoistoreiät Kohteet ovat usein vaativia toleransseiltaan ja kaluston valinta tulee tehdä tarkasti vallitsevat olosuhteet huomioiden.

INJEKTOINNIT
Injektoinneissa teräspaaluputken ja kallion väli täytetään injektointiputkella erilaisilla betonimassoilla. Injektointia tarvitaan lujittamaan esimerkiksi ruhjeista kalliota. Injektointi takaa teräspaaluputken valinnan perustusrakenteena huolimatta kallioperän laadusta.


Referenssit:
• Kalasatama, Helsinki: Porapaaluseinä Ø 610 mm, ensimmäinen Suomessa
• Sirkkalan silta, Joensuu: Ø 1016 mm porapaalut ja niiden tiivistysinjektointi kallioon.
• Tuulivoimala, Vaasa: Porapaalut Ø 323 mm ja ankkuroinnit
• Kehärata 3, kallioreiät Ø 711 mm tunneliin ja niiden Ø 508 mm HST-putkitus.