EHP-Tekniikka Oy

Viimeksi liittyneet

Osoite: Automaatiotie 1, Oulunsalo, 90460, Finland

Puhelin: 0405346266

http://www.ehp-tekniikka.fi

Sähköposti: lasse.kaiponen@ehp-tekniikka.fi

Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa


Y-tunnus: 0678568-9

Liikevaihtoluokka: 1 000 000 - 1 999 999 €


Toimialat:
Jatkuvatoimiset ympäristömittaukset, ympäristötietojärjestelmät, ympäristömittauskonsultointi, ennakkovaroitusjärjestelmät ja muovituotteet vesienhallintaan.


Kuvaus:
EHP-Tekniikka palvelee ilolla ja kokemuksella kaivoksia jatkuvatoimisen ympäristömittauksen saralla. Tieto ympäristön tilasta auttaa täyttämään ympäristöluvissa vaaditut lupakriteerit, mahdollistaa ympäristökatastrofien ennaltaehkäisyn ja auttaa suunnittelemaan vesien- ja prosessienhallintaa. Se on myös keino luoda luottamuksen ilmapiiriä kansalaisten keskuudessa ja kirkastamaan yrityksen brändiä. Meidän avulla et menetä yöuniasi, kun tiedät kaivoksen ympäristöasoiden olevan kunnossa ja kaivosta ympäröivän luonnon elinkelpoinen.


Tuotteet:
Verkkovirran ulottumattomissa itsenäisesti toimivat mittausasemat sisältäen:
- veden laadun (lähes 40 parametria, mm. pH, sähkönjohtavuus, sameus, typpiyhdisteet) ja määrän mittaukset
- pintavesien (ojien, kanavien ja jokien) virtaamamittaukset
- pohjavesien pinnankorkeusmittaukset
- maaperän mittaukset

Ennakkovaroitusjärjestelmät
- varoittamaan esimerkiksi joen/kaivon/altaan tulvimisesta tai seuratun veden laatuparametrin yllättävästä kohoamisesta yli asetetun hälytysrajan
- varoittamaan altaiden vuodoista

Ympäristöpoijut ja mittauslautat

Sääasemat

EHP-Datapalvelu
- mittausdata on tallessa ja seurattavissa 24/7

Ympäristötietojärjestelmä
- mahdollistaa mm. helpon ympäristöraportoinnin, tiedon keräämisen ja arkistoinnin samassa paikassa, turvallisesti

Muovituotteet vesienhallintaan,
- mm. ojien säädettävät patorakenteet, mittauskaivot ja lietteenpidättimet


Palvelut:
EHP-Tekniikka myy ja vuokraa jatkuvatoimisia ympäristömittausjärjestelmiä sekä tuottaa tarvittaessa pelkkää mittaustietoa asiakkaalleen, pitäen huolen mittausten jatkuvasta toimivuudesta.

EHP-Datapalvelu
- mittausdata siirtyy langattomasti datapalveluumme, mistä se on asiakkaan nähtävissä
- datapalveluussa voi piirtää graafeja halutuista parametreista sopivalta ajanjaksolta, siirtää tietoa esim. exceliin tai suorittaa laskutoimituksia (esim. kumulatiivinen sadanta tai keskiarvoinen lämpötila)

Ennakkovaroitusjärjestelmä
- järjestelmä hälyyttää automaattisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla, kun seurattu mittausparametri ylittää/alittaa sille asetetun raja-arvon
- auttaa välttämään ympäristökatastrofeja

MapGraph
- ympäristötietojärjestelmä kerää mm. laboratorioanalyysi- ja jatkuvatoimiset mittaustulokset samaan paikkaan
- raportointityökalut (esim. kuormitusraportit halutulta ajanjaksolta) mahdollistavat halutun raportin tekemisen käden käänteessä
- varastomäärien, tuotettujen kilojen, lajiteltujen jakeiden ym. seuranta
- räätälöitävissä asiakkaan mukaan


Referenssit:
Pyhäsalmi Mine Oy,

pH:n mittaus selkeytysaltaassa (2006)

Kaivosalueelta poistuvan kuivatus- ja prosessiveden virtaaman ja pH:n mittaus, Tikkalansalmen virtaussuunnan mittaus (2008)

Jätevesien virtaamien mittaus EHP-ultraäänimenetelmällä (2009)

Suljetun kaivoksen virtaaman mittaus (2011)


Mondo Minerals Oy.

Uutelan kaivoksen virtaaman mittaus (2007)

Sotkamon kaivoksen sameuden mittaus, Sotkamon kaivoksen virtaaman mittaus/Lahnasjoki, Sotkamon kaivoksen pH:n mittaus, mittausdatan siirto (2008)

Papinlammen purku-uoman virtaaman mittaus (2010)

Horsmanahon kaivoksen pH:n ja virtaaman mittaus (2012)


Agnico-Eagle Finland Oy. Kittilän kultakaivos

Veden virtaaman ja laadun mittausjärjestelmät (2008)

Veden virtaaman ja laadun mittausjärjestelmä ennen pintavalutuskenttää (2009)

Veden virtamaan, pH:n ja kiintoaineen mittausjärjestelmä, Pumppaamon virtaaman mittaus EHP-ultraäänimenetelmällä (2010)

Seurujoen pH:n ja sameuden mittaaminen kolmessa pisteessä (2011)


Talvivaara Sotkamo Oyj.

Kaksi siirrettävää pH-mittausasemaa, Kalliojoen virtaamanmittausasema, Metallien liotusprosessista hapen, redox-potentiaalin, lämpötilan ja johtavuuden mittaukset (2009)


Northland Mines Oy

Hannukaisen sääasema (2011)

Kymmenen pohjaveden ja pintaveden pinnankorkeuden mittausasemaa (2012)


Northland Resources Ab,

Tapulin kaivokselle neljä pohjaveden pinnankorkeuden mittausasemaa ja yksi pintaveden mittausasema (2011)

Kaunisvaaran sääasema, Selkeytysaltaan virtaamanmittaus, Pumppaamon vedenlaadun mitttausasema ja automaattinen näytteenotin (2012)

Patojoelle kaksi EHP-QMS virtaamanmittausasemaa (2013)


Kevitsa Mining Oy

EHP SA-6 sääasema, Satojärven pinnankorkeuden mittausasema (2011)

Viisi EHP-USF virtaamanmittausasemaa, EHP-QMS virtaamanmittausasema, EHP-QMS virtaamanmittausasema Mataraojalle (2012)


AA Sakatti Mining Oy

Seitsemäntoista pohjaveden pinnankorkeuden ja lämpötilan mittausasemaa (2012)


MRM AB, Luulaja

Suljetun kaivoksen virtaaman, johtavuuden, pH:n, sameuden ja sadannan mittaukset (2009)


Dragon Mining AB, Luulaja

Virtaaman mittaus kaivoksen purkupisteessä, EHP-MS virtaamanmittausasema virtaaman mittaamiseen (2012)


Boliden AB, Luulaja

Kolme EHP-QMS mittausasemaa pH:n ja virtaaman mittaamiseen, Kolme EHP mittausasemaa maan kosteuden ja lämpötilan mittaamiseen, EHP SA-6 sääasema (2012)


Severo Zapadnaja Fosfornaya Kompaniya, Apatit, Venäjä,

Sääasema (2010)


Severstal-Resurs / Karelskij Okatysh, Kostamus, Venäjä

Kaivokselta poistuvan virtaaman mittaaminen (2010)

Kaivokselta poistuvan virtaaman ja veden laadun mittaaminen (2011)


Norilsk Nikel / Monchegorskin kaivos, Venäjä,

Virtaaman mittaus avouomassa (2011)

Virtaamayhtälön laatiminen poistopisteeseen (2012)


ОАО Apatit, Venäjä,

Jätevedenpuhdistamoon virtaaman mittaukset, lumen lämpötilan mittausasema, sääasema (2011)

Kolme EHP-USF virtaamamittausratkaiosua (2013)


Konekanta:
Kaikki oleellinen ympäristömittauksiin liittyen.