Työpaikat

Oletko sinä uusi sähkö- tai automaatiotaustainen kunnossapitoinsinöörimme?

Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Sotkamossa. Hyödynnämme ainoana maailmassa kasaliuotustekniikkaa nikkelin ja sinkin tuottamiseen. Näiden lisäksi tuotamme kuparia ja kobolttia. Tuotantoprosessimme perustuu louhintaan ja malminkäsittelyyn, bioliuotukseen sekä metallien talteenottoon. Malmi louhitaan avolouhoksesta, minkä jälkeen se murskataan, agglomeroidaan ja siirretään bioliuotuskasoille. Bioliuotuksessa kierrätettävästä tuotantoliuoksesta erotetaan metallit, jotka saostetaan ja suodatetaan myytäviksi tuotteiksi metallitehtaalla. Rakenteilla olevan akkukemikaalitehtaan myötä päätuotteemme nikkeli-kobolttisulfidi jalostetaan sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Haemme nyt sähköautomaatio-osastolle sähkötaustaista kunnossapitoinsinööriä ja  automaatiotaustaista kunnossapitoinsinööriä. Tehtäviisi kuuluu eri prosessien kehittämistä yhdessä tuotanto-osastojen henkilöstön kanssa. Tehtävän hoitamisessa olennaisena osana on kyky itsenäiseen työskentelyyn ja sujuva yhteistyö eri organisaatioiden kanssa.

Olet luonteeltasi aktiivinen, haluat oppia uutta ja haluat kehittää toimintaa yhteistyössä kunnossapito-organisaation kanssa. Sinulla on pitkäjänteinen ja määrätietoinen asenne työtä kohtaan sekä kykyä hallita useita tehtäväkokonaisuuksia samanaikaisesti ja reagoida nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Sinulla on soveltuva teknisen alan koulutus, esim. DI tai insinööri (sähkö- tai prosessiautomaatio) sekä useamman vuoden työkokemus prosessiteollisuudesta ja automaatiojärjestelmien ohjelmoinnista tai omaat kokemusta sähkönjakeluverkon ylläpidosta, rakentamisesta ja kehittämisestä. Tehtävässä on eduksi suomen kielen lisäksi sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Etsimme nyt uusia, innokkaita kykyjä rakentamaan kanssamme kestävää maailmaa korkealaatuisten metallituotteiden avulla. Jos koet jatkuvan oppimisen ja monipuoliset tehtävät omaksesi, ja haluat osaksi huipputeknologian kehitystä ja liikenteen sähköistävää akkuteollisuutta, täytä hakemus viimeistään 31.1.2020. Hakemusten käsittely- ja valintaprosessi on käynnissä koko hakuajan.

Takaisin

Rekrytoija: Terrafame Oy

Toimipaikka: Sotkamo

Kotisivut: www.kykyjentalteenotto.fi

Ilmoitus jatetty: 20.12.2019

Haku päättyy: 31.1.2020 klo 12:00

Työ alkaa:

Kategoria: Oulun lääni