Työpaikat

Oletko sinä uusi TURVALLISUUSINSINÖÖRIMME?

Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Sotkamossa. Hyödynnämme ainoana maailmassa kasaliuotustekniikkaa nikkelin ja sinkin tuottamiseen. Näiden lisäksi tuotamme kuparia ja kobolttia. Tuotantoprosessimme perustuu louhintaan ja malminkäsittelyyn, bioliuotukseen sekä metallien talteenottoon. Malmi louhitaan avolouhoksesta, minkä jälkeen se murskataan, agglomeroidaan ja siirretään bioliuotuskasoille. Bioliuotuksessa kierrätettävästä tuotantoliuoksesta erotetaan metallit, jotka saostetaan ja suodatetaan myytäviksi tuotteiksi metallitehtaalla. Rakenteilla olevan akkukemikaalitehtaan myötä päätuotteemme nikkeli-kobolttisulfidi jalostetaan sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Haemme nyt turvallisuusinsinöörejä toimimaan projekteissa asiantuntijaroolissa työ- ja prosessiturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Kehität ja jalkautat toimintamalleja turvallisuuskulttuurin parantamiseksi ja turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi ja tarvittaessa toimit myös turvallisuuskoordinaattorina. Osallistut turvallisuuteen liittyviin koulutuksiin kouluttajana, samoin kuin sisäisiin ja ulkoisiin auditointeihin arviointiryhmän jäsenenä. Omalla esimerkilläsi innostat ja kannustat työyhteisöä turvalliseen työskentelyyn. Toimit tiiviissä yhteistyössä projekti- ja tuotanto-organisaatioiden kanssa.

Sinulla on soveltuva AMK/korkeakoulutason tekniikanalan tutkinto tai vastaava työkokemuksen kautta hankittu pätevyys. Tunnet jo ennestään työsuojelulainsäädäntöä ja rakennustyöturvallisuutta. Sinulla on perustiedot kemikaaleista ja työhygieniasta sekä erilaisista riskiarvioinneista. Aiempi kokemus jonkin teollisuuden alan työsuojelutoiminnasta ja projektitoiminnasta on eduksesi. Olet oma-aloitteinen ja aktiivinen sekä osaat innostaa työyhteisöä turvalliseen työskentelyyn. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja tiimityöskentely on sinulle luontaista. Osallistut mielelläsi työyhteisön kehittämiseen. Tehtävä edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Etsimme nyt uusia, innokkaita kykyjä rakentamaan kanssamme kestävää maailmaa korkealaatuisten metallituotteiden avulla. Jos koet jatkuvan oppimisen ja monipuoliset tehtävät omaksesi, ja haluat osaksi huipputeknologian kehitystä ja liikenteen sähköistävää akkuteollisuutta, täytä hakemus viimeistään 31.1.2020. Hakemusten käsittely- ja valintaprosessi on käynnissä koko hakuajan.

Lisätietoja tehtävästä antaa osastopäällikkö Hannu Rimpiläinen, puh. 020 7130 800 (vaihde).

Takaisin

Rekrytoija: Terrafame Oy

Toimipaikka: Sotkamo

Kotisivut: www.kykyjentalteenotto.fi

Ilmoitus jatetty: 20.12.2019

Haku päättyy: 1.2.2020 klo 23:59

Työ alkaa:

Kategoria: Oulun lääni