Työpaikat

Terveys- ja turvallisuuskehittäjää

Kevitsan kaivos on osa Bolidenin konsernia. Kaivos sijaitsee Pohjois-Suomessa Sodankylän kunnassa. Avolouhoksesta louhitaan 7–9,5 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Malmi käsitellään kaivoksen rikastamossa, jossa siitä erotetaan kaivoksen päätuotteet nikkeli- ja kuparirikasteet. Kevitsan kaivos työllistää yli 500 henkilöä monipuolisissa kaivosalan tehtävissä.

Boliden Kevitsa Sodankylässä hakee vakituiseen työsuhteeseen vanhempaa

Terveys- ja turvallisuuskehittäjää

avustamaan turvallisuuspäällikköä työsuojelun kehittämisessä Kevitsan kaivosalueella.

Tehtävät

Toimen pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat:

 • Turvallisuuspäällikön avustaminen toimintasuunnitelman kehittämisessä ja toteuttamisessa
 • Terveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito
 • Turvallisuuskulttuurin kehittäminen yhteistyössä työsuojelu- ja linjaorganisaation kanssa
 • Turvallisuuslainsäädännön asiantuntijatehtävät
 • Riskinhallintatyökalujen kehittäminen ja jalkauttaminen
 • Turvallisuusauditointien suunnittelu ja järjestäminen
 • Esimiesten ja työntekijöiden turvallisuuskoulutuksen tarpeiden tunnistaminen ja koulutusten suunnittelu
 • Sisäisen viestinnän kehittäminen ja turvallisuusaiheisen viestintämateriaalin luominen
 • Turvallisuuspoikkeamien käsittelyssä tukeminen
 • Turvallisuustilastojen ylläpito, raportointi ja tulkinta
 • Budjetoinnissa avustaminen ja kustannusten seuranta

Koulutus ja vaatimukset

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

 • Alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja/tai turvallisuusalan tutkintoa
 • Useamman vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä
 • Ymmärrystä turvallisuuskulttuurin merkityksestä osana kestävää kaivostoimintaa
 • Työturvallisuuslainsäädännön tuntemusta
 • Kokemusta turvallisuusjohtamisjärjestelmistä
 • Kykyä motivoida ja vaikuttaa
 • Kykyä luoda, ylläpitää ja analysoida turvallisuustilastoja
 • Kykyä laatia sujuvaa tieteellistä tekstiä sekä suomeksi että englanniksi


Lisätietoja

Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa turvallisuuspäällikkö Kai Heikkilä, kai.heikkila@boliden.com.

Hakuprosessiin ja rekrytointijärjestelmään liittyviin kysymyksiin vastaa Kevitsan henkilöstöhallinnosta Minna Helttunen, minna.helttunen@boliden.com.

Tervetuloa mielenkiintoiseen tehtävään!

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja haastavan mahdollisuuden ammattitaitosi kehittämiseen turvallisuusjohtamisen avainpaikalla sekä ison kansainvälisen yhtiön henkilöstöetuineen. Tarjoamme sinulle hienon mahdollisuuden muuttaa lähemmäs luontoa, keskelle Lappia. Tule sieki Sodankylään!

Hakemukset

Lähetä ansioluettelosi ja erillinen hakemus sähköisen rekrytointilinkin kautta osoitteessa: http://www.boliden.com/fi/Ura/ viimeistään 3.11.2019.

Boliden tuottaa metalleja, joiden avulla moderni maailma toimii. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kaikessa toiminnassamme. Kuulumme toimialan kärkeen kestävän kehityksen mukaisessa metallintuotannossa ja olemme johtavassa asemassa metallien kierrätyksessä. Kaivoksillamme ja sulatoillamme on vahva asema haastavilla markkinoilla pitkän kokemuksen ja parhaan mahdollisen tekniikan ansiosta. Bolidenillä on 5 800 työntekijää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Konsernin liikevaihto on 50 miljardia kruunua.

www.boliden.com

Takaisin

Rekrytoija: Boliden Kevitsa Mining Oy

Toimipaikka: Kevitsan kaivos

Kotisivut: www.boliden.com

Ilmoitus jatetty: 7.10.2019

Haku päättyy: 3.11.2019 klo 23:55

Työ alkaa: 25.11.2019

Kategoria: Lapin lääni