Työpaikat

Kehitysinsinööriä

Boliden Kevitsa hakee vakituiseen työsuhteeseen

Kehitysinsinööriä

Kaivososaston kehitysinsinööri tukee kaivossuunnittelun ja –tuotannon henkilöstöä monipuolisissa kehitystehtävissä ja projekteissa, joiden päätarkoituksena on tehostaa toimintaa ja prosesseja, vähentää tuottamattoman työn määrää sekä parantaa kustannustehokkuutta. Kehitysinsinööri osallistuu uusien järjestelmien ja laitteiden valintaan ja käyttöönottoon. Ajankohtaisia kehitysprojekteja ovat tällä hetkellä mm. uusien ohjelmistojen ja järjestelmien käyttöönotto sekä tuotantolaitteiston automaatio ja etäkäyttö.

Kehitysinsinöörin päätehtävät ovat:

  • Suunnitteluprosessien kehittäminen
  • Sivukiven läjityksen pitkän ja lyhyen tähtäimen suunnittelu
  • Tuotannon raportointijärjestelmän (Modular Mining) kehitystyöhön ja käyttöönottoon osallistuminen
  • Avustaminen tuotannon suunnittelussa sekä tuotannonsuunnittelijan sijaistaminen tarvittaessa
  • Avustaminen uuden kaivossuunnitteluohjelmiston (Desvik) käyttöönotossa sekä ohjelmistojen yhteensovittamisessa muiden tietojärjestelmien kanssa

Kehitysinsinööri toimii kaivossuunnittelutiimissä, joka muodostuu lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelun, porauksen, panostuksen, geotekniikan ja maanmittauksen asiantuntijoista. Tiimissä jokaisella on oma vastuualueensa, minkä lisäksi pyrimme työkierron, jatkokoulutuksen, työnopastuksen ja sijaisuuksien kautta kehittämään osaamista ja tukemaan kaivosinsinöörien urakehitystä.

Koulutus ja vaatimukset

  • M.Sc. / B.Sc. / AMK-insinööri kaivostekniikasta tai vastaavalta alalta
  • Työkokemus avolouhokselta tai kaivossuunnittelusta katsotaan eduksi
  • Suunnitteluohjelmien käyttökokemus (Desvik tai vastaava)
  • Hyvät kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä suomeksi että englanniksi

Lisätietoa

Lisätietoa avoimesta tehtävästä antaa pääkaivosinsinööri Jukka Brusila, jukka.brusila(at)boliden.com
Mikäli sinulla on kysyttävää hakuprosessiin liittyen, lisätietoa antaa Kevitsan henkilöstöhallinnosta Minna Helttunen, minna.helttunen(at)boliden.com

Tervetuloa mielenkiintoiseen tehtävään!
Yhteiskunta tarvitsee metalleja – ja me tarvitsemme sinua!

Hakemukset

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 19.9.2019 mennessä osoitteessa: https://www.boliden.com/fi/ura

Boliden tuottaa metalleja, joiden avulla moderni maailma toimii. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kaikessa toiminnassamme. Kuulumme toimialan kärkeen kestävän kehityksen mukaisessa metallintuotannossa ja olemme johtavassa asemassa metallien kierrätyksessä. Kaivoksillamme ja sulatoillamme on vahva asema haastavilla markkinoilla pitkän kokemuksen ja parhaan mahdollisen tekniikan ansiosta. Bolidenillä on 5 700 työntekijää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Konsernin liikevaihto on 50 miljardia kruunua.

Kevitsan kaivos on osa Bolidenin konsernia. Kaivos sijaitsee Pohjois-Suomessa Sodankylän kunnassa. Avolouhoksesta louhitaan 7–9,5 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Malmi käsitellään kaivoksen rikastamossa, jossa siitä erotetaan kaivoksen päätuotteet nikkeli- ja kuparirikasteet. Kevitsan kaivos työllistää n. 500 henkilöä monipuolisissa kaivosalan tehtävissä.

Takaisin

Rekrytoija: Boliden Kevitsa Mining Oy

Toimipaikka: Kevitsan kaivos

Kotisivut: www.boliden.com

Ilmoitus jatetty: 3.9.2019

Haku päättyy: 19.9.2019 klo 23:55

Työ alkaa: 30.9.2019

Kategoria: Lapin lääni