Työpaikat

Vanhempaa geologia

Boliden Kevitsa Sodankylässä hakee vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen

Vanhempaa Geologia

Tehtävät

Vanhempi geologi toimii osana geologitiimiä ja raportoi suoraan päägeologille. Hän on mukana resurssiestimaatioprosessissa, tulkinnassa ja mallinnuksessa. Lisäksi hän johtaa Grade Control –toimintaa.

Pääasialliset työtehtäväsi ovat:

 • Työturvallisuuden kehittäminen, esimerkkinä tomiminen työturvallisuudessa
 • Geologinen mallinnus ja mineraaliresurssiarviointiin osallistuminen
 • QAQC Grade Contol ja resurssikairaukselle sekä näytteenotolle
 • Takaisinlaskenta
 • Pitoisuuksien seuranta ja niiden oikeellisuuden varmistaminen
 • Lisätä geoteknistä tietoa esiintymästä
 • Opastaa ja kouluttaa esiintymän geologiasta geologeja, teknikoita sekä muita kaivostyöntekijöitä
 • Timanttikairauksen suunnittelu, loggauksen ja näytteenoton valvonta
 • Grade Control –toiminnan johtaminen
 • Päägeologin sijaistaminen tarvittaessa

Koulutus ja pätevyydet
Tehtävässä menestyminen edellyttää:

 • Geologian maisteritason tutkintoa
 • Vähintään seitsemän vuoden työkokemusta kaivostoiminnassa tai malminetsinnässä
 • Kaivosturvallisuuden osaamista ja riskien tuntemusta
 • Työhön liittyvien ohjelmien, erityisesti 3D-ohjelmien sujuvaa käyttötaitoa
 • Geologista ja taloudellista ymmärrystä erilaisista malmiesiintymistä
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja sekä suhteiden ylläpitoa asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

Lisätietoja
Lisätietoja tehtävästä antaa päägeologi Aarne Perälä, aarne.perala(at)boliden.com

Hakemukset

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi sähköisesti osoitteessa: https://www.boliden.com/fi/ura viimeistään 31.7.2019.

Tervetuloa mielenkiintoiseen tehtävään!
Odotamme hakijalta oma-aloitteellisuutta, tiimityötaitoja sekä innostusta ja mielenkiintoa työnsä ja osaamisensa kehittämiseen. Työsuhde on määräaikainen sijaisuus, joka alkaa syyskuussa 2019 ja päättyy lokakuussa 2020.

Boliden tuottaa metalleja, joiden avulla moderni maailma toimii. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kaikessa toiminnassamme. Kuulumme toimialan kärkeen kestävän kehityksen mukaisessa metallintuotannossa ja olemme johtavassa asemassa metallien kierrätyksessä. Kaivoksillamme ja sulatoillamme on vahva asema haastavilla markkinoilla pitkän kokemuksen ja parhaan mahdollisen tekniikan ansiosta. Bolidenillä on 5 700 työntekijää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Konsernin liikevaihto on 40 miljardia kruunua.

Boliden Kevitsa on Lapissa Sodankylän kunnassa sijaitseva monimetallikaivos. Avolouhoksesta louhitaan 7-9,5 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Malmi käsitellään rikastamossa, jossa siitä erotetaan kaivoksen päätuotteet nikkeli- ja kuparirikasteet. Kevitsan kaivos työllistää noin 500 henkilöä monipuolisissa kaivosalan tehtävissä.

Takaisin

Rekrytoija: Boliden Kevitsa Mining Oy

Toimipaikka: Kevitsan kaivos

Kotisivut: www.boliden.com

Ilmoitus jatetty: 19.6.2019

Haku päättyy: 31.7.2019 klo 23:55

Työ alkaa: 2.9.2019

Kategoria: Lapin lääni