Työpaikat

Poraus- ja panostussuunnittelija

Boliden Kevitsa Sodankylässä hakee

Poraus- ja panostussuunnittelijaa

Tehtävät
Poraus- ja panostussuunnittelija vastaa malmin ja sivukiven tuotantolouhinnassa porattavien reikien porauksen ja panostuksen suunnittelusta sekä suunnitelmien dokumentoinnista ja arkistoinnista. Osallistuminen louhintamenetelmien kehittämiseen on lisäksi keskeinen osa poraus- ja panostussuunnittelijan työtä (mm. porauksen ja panostuksen laatutietojen analysointi ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelu). Tavoitteena on taata poraustyön ja louhosseinien turvallisuus, tuottaa louhoksen ja rikastamon tuotantoketjun kannalta parasta mahdollista malmilouhetta (Mine to Mill –optimointi) sekä optimoida sivukiven lastauskapasiteetti ja kustannukset. Poraus- ja panostussuunnittelija sijaistaa tarvittaessa muita tiiminsä insinöörejä.

Koulutus ja vaatimukset
Edellytämme soveltuvaa koulutusta tai työkokemuksen kautta saatua vastaavaa osaamista kaivos- ja louhintatyöstä. Tehtävässä menestymistä edesauttaa lisäksi avolouhinnan tuotantoprosessin tuntemus sekä suunnitteluohjelmien (Deswik, Shotplus tai vastaava) hallinta. Henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan etsimämme henkilö on sitoutunut turvallisuuden ja tuottavuuden jatkuvaan kehittämiseen. Hänellä on kyky ratkaista ongelmat tehokkaasti sekä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Lisätietoa

Lisätietoa avoimesta tehtävästä antaa vanhempi suunnitteluinsinööri (kalliomekaniikka/poraus/panostus), Pekka Bergström, pekka.bergstrom(at)boliden.com

Mikäli sinulla on kysyttävää hakuprosessiin liittyen, lisätietoa antaa Kevitsan henkilöstöhallinnosta Minna Helttunen, minna.helttunen(at)boliden.com

Tervetuloa mielenkiintoiseen tehtävään!

Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän osana Boliden Kevitsan kaivossuunnittelun tiimiä sekä erinomaisen tilaisuuden osaamisesi kehittämiseen.

Hakemukset

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 31.07.2019 mennessä sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa: https://www.boliden.com/fi/ura

Boliden tuottaa metalleja, joiden avulla moderni maailma toimii. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kaikessa toiminnassamme. Kuulumme toimialan kärkeen kestävän kehityksen mukaisessa metallintuotannossa ja olemme johtavassa asemassa metallien kierrätyksessä. Kaivoksillamme ja sulatoillamme on vahva asema haastavilla markkinoilla pitkän kokemuksen ja parhaan mahdollisen tekniikan ansiosta. Bolidenillä on 5 700 työntekijää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Konsernin liikevaihto on 40 miljardia kruunua.

Boliden Kevitsa on Lapissa Sodankylän kunnassa sijaitseva monimetallikaivos. Avolouhoksesta louhitaan 7-9,5 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Malmi käsitellään rikastamossa, jossa siitä erotetaan kaivoksen päätuotteet nikkeli- ja kuparirikasteet. Kevitsan kaivos työllistää noin 500 henkilöä monipuolisissa kaivosalan tehtävissä.

www.boliden.com

 

Takaisin

Rekrytoija: Boliden Kevitsa Mining Oy

Toimipaikka: Kevitsan kaivos

Kotisivut: www.boliden.com

Ilmoitus jatetty: 19.6.2019

Haku päättyy: 31.7.2019 klo 23:55

Työ alkaa: 12.8.2019

Kategoria: Lapin lääni