Työpaikat

Projekti-insinöörejä

Boliden Kevitsa Sodankylässä hakee

Projekti-insinöörejä

Kevitsan kaivos on osa Bolidenin konsernia. Kaivos sijaitsee Pohjois-Suomessa Sodankylän kunnassa. Avolouhoksesta louhitaan 7–9,5 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Malmi käsitellään kaivoksen rikastamossa, jossa siitä erotetaan kaivoksen päätuotteet nikkeli- ja kuparirikasteet. Kevitsan kaivos työllistää noin 450 henkilöä monipuolisissa kaivosalan tehtävissä.

Rikastamon ja avolouhoksen kunnossapito-osaston projektiorganisaatio vastaa budjetin mukaisten projektien toteuttamisesta. Projektit liittyvät kaivosalueen infrastruktuurin, rakennusten, teknologian ja turvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen.

Haemme nyt kahta projekti-insinööriä vahvistamaan projektiorganisaatiota seuraavilla osaamisalueilla:

 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • LVI – tekniikka

Projekti-insinöörien päätehtäviin kuuluvat:

 • oman vastuualueensa projektien toteutus sisältäen suunnittelun, aikataulun ja budjetin seurannan sekä laatu- ja turvallisuusasiat
 • projektien koordinointi ja yhteistyö hankinta-, talous- ja tuotanto-osastojen kanssa
 • neuvottelut suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa
 • projektitoiminnan kokonaishallinnan jatkuva kehittäminen

Koulutus ja vaatimukset

 • insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto
 • aikaisempi työkokemus vastaavista tehtävistä
 • teollisuuden terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten tuntemus
 • oma-aloitteisuus ja ongelmanratkaisukyky
 • kyky toimia sekä itsenäisesti että erilaissa projektiryhmissä
 • sujuvat kirjalliset ja suulliset viestintätaidot

Kaivosteollisuuden tuntemus ja työkokemus katsotaan hakijalle eduksi.

Lisätietoja

Lisätietoja avoimista tehtävistä antaa Petteri Bäck, Head of Section, Projects, petteri.back (at) boliden.com

Mikäli sinulla on kysyttävää hakuprosessista, lisätietoja saat Kevitsan henkilöstöhallinnosta Minna Helttuselta osoitteesta minna.helttunen (at) boliden.com.

Tervetuloa mielenkiintoiseen tehtävään!

Työn vastapainoksi saat ainutlaatuisen tilaisuuden nauttia Lapin luonnosta ja monipuolisista vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksista.

Hakemukset

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa: http://www.boliden.com/fi/Urabolidenissa/ viimeistään 23.4.2019.

Boliden tuottaa metalleja, joiden avulla moderni maailma toimii. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kaikessa toiminnassamme. Kuulumme toimialan kärkeen kestävän kehityksen mukaisessa metallintuotannossa ja olemme johtavassa asemassa metallien kierrätyksessä. Kaivoksillamme ja sulatoillamme

Takaisin

Rekrytoija: Boliden Kevitsa

Toimipaikka: Sodankylä

Kotisivut: https://www.boliden.com/fi/ura/

Ilmoitus jatetty: 2.4.2019

Haku päättyy: 23.4.2019 klo 23:55

Työ alkaa:

Kategoria: Lapin lääni