Tehtävät

Logistiikkavastaavan pääasiallisiin työtehtäviin kuuluvat saapuvan ja lähtevän liikenteen kuljetukset, varastotavaroiden kuljetussopimukset ja huolintaohjeistukset ja –toimet (KV-logistiikka ja mahdolliset tullaukset). Logistiikkavastaava toimii lomasijaisena rikastamon alaisuudessa toimivassa rikastelogistiikassa (sis. lastausurakoitsija, vaa’at, prosessi, Traffic Group, kuljetusurakoitsija, satamaoperaattori, sulatto, Group Logistics)

Lisäksi työtehtäviin kuuluu laskujen tarkastus, tiedonsiirto, muu raportointi jan ohjeistus. Työ on päivätyötä.

Koulutus ja vaatimukset

Työtehtävät edellyttävät soveltuvaa ammatillista perustutkintoa. Odotamme hakijalta tuntemusta kotimaisesta ja kansainvälisestä logistiikasta sekä huolinta-alan terminologian ja yleisten käytäntöjen hallinnasta. Arvostamme erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä organisointikykyä. Etsimämme henkilö on järjestelmällinen ja hänellä on itsenäinen työskentelyote. Edellytämme vähintään B-luokan ajokorttia.

Lisätietoja

Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa toimitusketjun päällikkö Ville Kaarrekoski, ville.kaarrekoski@boliden.com

Hakuprosessiin ja rekrytointijärjestelmään liittyviin kysymyksiin vastaa Kevitsan henkilöstöhallinnosta Minna Helttunen, minna.helttunen@boliden.com

Tervetuloa mielenkiintoiseen tehtävään!

Tarjoamme sinulle ainutlaatuisen tilaisuuden kehittyä logistiikka-alan ammattilaisena  modernissa työympäristössä osana kansainvälistä ja ammattitaitoista työyhteisöä.

Hakemukset

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi sähköisen järjestelmämme kautta osoitteessa http://www.boliden.com/fi/Urabolidenissa/  viimeistään 11.11.2018.


Boliden on yhteiskuntavastuunsa tunteva metallialan yritys. Yhtiön juuret ovat Pohjolassa, mutta sen markkina-alue on maailmanlaajuinen. Bolidenin erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivostuotanto, sulattotoiminta ja metallien kierrätys. Yhtiön henkilöstömäärä on noin 5 700 ja liikevaihto noin 50 miljardia Ruotsin kruunua. Yhtiön osakkeet noteerataan Tukholman pörssin suurten yhtiöiden NASDAQ OMX -listalla.

www.boliden.com