Työpaikat

Kunnossapitoinsinööri

Boliden Kevitsa Sodankylässä hakee mekaaniseen kunnossapitoon

Kunnossapitoinsinööriä

Kunnossapitoinsinööri vastaa Kevitsan kaivoksen rikastamon huoltojen suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta. Lisäksi hänen tehtävänään on varmistaa kunnossapidon prosessien kustannustehokas ja optimaalinen sujuvuus yhdessä kunnossapitopäällikön kanssa.

Tehtävät

Pääasiallisiin työtehtäviin kuuluu:

 • Turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottavien toimintatapojen ja työkulttuurin kehittäminen
 • Mekaanisen kunnossapidon toimintasuunnitelman toteuttaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen
 • Rikastamon laitteistojen kunnossapidosta vastaaminen ja käytettävyyden jatkuva parantaminen
 • Oman vastuualueen työnjohtajien esimiehenä toimiminen ja oman ryhmän osaamisen kehittäminen
 • Oman alueen kehitysprojektien hallinta
 • Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
 • Resurssien hallinta
 • Alueen töistä ja varaosista vastaaminen

 

Koulutus ja vaatimukset

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • Vähintään viiden vuoden työkokemusta rikastamon kunnossapidon esimiestehtävistä
 • Turvallisuusorientoitunutta asennetta ja riskien hallinnan tuntemusta
 • Kypsää, eettisesti kestävää ja vastuullista asennetta
 • Yhteistyö- ja neuvottelutaitoja
 • Kehittämismyönteisyyttä ja ongelmanratkaisukykyä
 • Kykyä toimia itsenäisesti ja tehokkaasti myös paineen alla
 • Tavoitteellisuutta
 • Tuotannon ja kunnossapidon strategioiden ymmärrystä
 • Hyvää englannin ja suomen kielen taitoa

Tervetuloa mielenkiintoiseen tehtävään!

Tarjoamme sinulle modernin työympäristön ja erinomaisen mahdollisuuden laajentaa osaamistasi ammattitaitoisessa työyhteisössä. Sodankylän kunnassa sinulla on tilaisuus nauttia Lapin luonnosta ja sen tarjoamista harrastusmahdollisuuksista.

Lisätietoja

Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa mekaanisen kunnossapidon päällikkö Heikki Kamula, heikki.kamula(at)boliden.com

Hakemukset Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 26.08.2018 mennessä sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa http://www.boliden.com/fi/Urabolidenissa/

Hakuprosessiin ja rekrytointijärjestelmään liittyviin kysymyksiin vastaa Kevitsan henkilöstöhallinnosta Minna Helttunen, minna.helttunen(at)boliden.com

 

Boliden tuottaa metalleja, joiden avulla moderni maailma toimii. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kaikessa toiminnassamme. Kuulumme toimialan kärkeen kestävän kehityksen mukaisessa metallintuotannossa ja olemme johtavassa asemassa metallien kierrätyksessä. Kaivoksillamme ja sulatoillamme on vahva asema haastavilla markkinoilla pitkän kokemuksen ja parhaan mahdollisen tekniikan ansiosta. Bolidenillä on 5 500 työntekijää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Konsernin liikevaihto on 40 miljardia kruunua.

 

Boliden Kevitsa on Lapissa Sodankylän kunnassa sijaitseva monimetallikaivos. Avolouhoksesta louhitaan 7-9,5 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Malmi käsitellään rikastamossa, jossa siitä erotetaan kaivoksen päätuotteet nikkeli- ja kuparirikasteet. Kevitsan kaivos työllistää noin 450 henkilöä monipuolisissa kaivosalan tehtävissä.

Takaisin

Rekrytoija: Boliden Kevitsa Mining Oy

Toimipaikka: Kevitsan kaivos

Kotisivut: www.boliden.com

Ilmoitus jatetty: 3.8.2018

Haku päättyy: 26.8.2018 klo 23:55

Työ alkaa: 17.9.2018

Kategoria: Lapin lääni