Työpaikat

Turvallisuusasiantuntijaa

Boliden Kevitsa Sodankylässä laajentaa rikastamon tuotantoa ja hakee kahta

Turvallisuusasiantuntijaa

vakituiseen työsuhteeseen kehittämään ja ylläpitämään prosessilaitoksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa ja työturvallisuutta.

Tehtävät

Turvallisuusasiantuntijat toimivat ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuorganisaatiossa raportoiden turvallisuuspäällikölle. Asiantuntijat toimivat oman vastuualueensa (rikastamo ja kunnossapito) työnjohdon tukena päivittäisessä turvallisuustyössä. Turvallisuusasiantuntijan päätehtäviin kuuluvat:

 • Turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimeenpanon opastus ja seuranta
  • Turvallisten toimintamallien seuranta ja kehitys
  • Turvallisuuden avainlukujen seuranta ja raportointi
  • Turvahavaintojen kerääminen ja raportointi
  • Turvahavaintokierrosten järjestäminen, raportointi ja seuraaminen
 • Turvallisuussäännösten ja turvallisten toimintatapojen toteutumisen valvonta
  • Säännölliset tarkastukset laitoksen jokaisella osa-alueella
  • Rikastamon ja kunnossapidon töiden valvonta
  • Työympäristön riskien tunnistaminen
 • Sisäinen viestintä ja turvallisuusasioista tiedottaminen
  • Vuorokausi-, viikko-, ja kuukausikohtaiset tiedoksiannot
 • Esimiesten ja työntekijöiden turvallisuuskoulutus
  • Uusien työntekijöiden perehdyttäminen
  • Henkilöstön turvallisuuskoulutus
 • Turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Koulutus ja vaatimukset

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

 • Turvallisuusalan koulutusta
 • Vähintään viiden vuoden kokemusta turvallisuustehtävistä sekä kokemusta tuotantolaitokselta
 • Hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja organisaation kaikilla tasoilla
 • Hyviä ATK-taitoja (Microsoft Office)
 • Järjestelmällisyyttä, tarkkuutta ja henkilökohtaista sitoutumista itsensä ja työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen

Lisätietoja

Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa turvallisuuspäällikkö Jari Savolainen, jari.savolainen@boliden.com

 Mikäli sinulla on kysyttävää hakuprosessista, lisätietoja saat Kevitsan henkilöstöhallinnosta Minna Helttuselta, minna.helttunen@boliden.com

 

Tervetuloa mielenkiintoiseen tehtävään!

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan mahdollisuuden ammattitaitosi kehittämiseen työturvallisuuden avainpaikalla. Sodankylässä saat ainutlaatuisen tilaisuuden nauttia Lapin luonnosta ja monipuolisista vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksista.

Hakemukset

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa:
http://www.boliden.com/fi/Urabolidenissa/ viimeistään 31.5.2018.

 

Kevitsan kaivos on osa Bolidenin konsernia. Kaivos sijaitsee Pohjois-Suomessa Sodankylän kunnassa. Avolouhoksesta louhitaan 7–9,5 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Malmi käsitellään kaivoksen rikastamossa, jossa siitä erotetaan kaivoksen päätuotteet nikkeli- ja kuparirikasteet. Kevitsan kaivos työllistää 450 henkilöä monipuolisissa kaivosalan tehtävissä.

Boliden tuottaa metalleja, joiden avulla moderni maailma toimii. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kaikessa toiminnassamme. Kuulumme toimialan kärkeen kestävän kehityksen mukaisessa metallintuotannossa ja olemme johtavassa asemassa metallien kierrätyksessä. Kaivoksillamme ja sulatoillamme on vahva asema haastavilla markkinoilla pitkän kokemuksen ja parhaan mahdollisen tekniikan ansiosta. Bolidenillä on 5 700 työntekijää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Konsernin liikevaihto on 50 miljardia kruunua.

www.boliden.com

Takaisin

Rekrytoija: Boliden Kevitsa Mining Oy

Toimipaikka: Kevitsan kaivos

Kotisivut: www.boliden.com

Ilmoitus jatetty: 15.5.2018

Haku päättyy: 31.5.2018 klo 23:55

Työ alkaa: 2.7.2018

Kategoria: Lapin lääni