Työpaikat

Hankintapäällikkö (Sourcing Manager)

Boliden konsernin hankintatoimi etsii Kevitsan kaivokselle
Hankintapäällikköä (Sourcing Manager)


Boliden konsernin hankintatoimi vastaa tuotteiden ja palveluiden hankinnan koordinoinnista ja kehittämisestä. Bolidenilla on toimintaa Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Irlannissa. Nyt etsimme hankintapäällikköä Kevitsan kaivokselle Sodankylään.

Hankintapäällikkö on yhteyksissä sekä ulkoisiin että sisäisiin sidosryhmiin Kevitsan kaivoksella ja ylläpitää suhteita toimittajien, konsulttien ja palvelutarjoajien kanssa. Hankintapäälliköllä ei ole alaisia ja hänen esimiehenään toimii Kevitsan kohdevastaava.

Tehtävät

Hankintapäällikkö pyrkii aktiivisesti vähentämään Bolidenin kustannuksia, maksimoimaan toimittajan arvon ja hallitsemaan toimitusriskejä tuotteiden ja palveluiden tehokkaalla hankinnalla. Hän toimii ensisijaisesti hankintaprosessissa arvioimalla ja valitsemalla toimittajia. Hän johtaa hankinta- ja neuvottelutilanteita. Hankintapäällikkö avustaa myös Ruotsissa toimivia kollegoitaan paikallistason strategioiden toteuttamisessa. Lisäksi hän varmistaa tavoitteiden toteutumisen, jotta sidosryhmä ovat tyytyväisiä toimitettuihin palveluihin.

Hankintapäällikön pääasialliset työtehtävät ovat:

 • Hankinnan toteutus – Seuraa ja varmistaa omien hankinta-aloitteiden toteutumisen hankintasuunnitelmaa noudattaen.
 • Sopimusten hallinta – Varmistaa, että sopimukset perustuvat oikeisiin pohjiin ja ne sisältävät kaikki tarvittavat tiedot ja lausekkeet. Varmistaa sopimusten seurannan ja arkistoinnin.
 • Toimittajasuhteiden hallinta – Luo ja ylläpitää jäsennellyn hallinnointimallin tärkeimmille toimittajille.
 • Sidosryhmien hallinta – Luo hyvät työsuhteet sidosryhmien kanssa. Osaa arvioida ja haastaa sidosryhmien tarpeet, vaatimukset, suositukset ja odotukset.
 • Bolidenin prosessin mukainen liikekumppanien turvallisten toimintatapojen arviointi

Koulutus ja vaatimukset

 • Soveltuva korkeakoulututkinto ja / tai usean vuoden työkokemus alalta
 • Kokemusta (strategisesta) hankinnasta joko hankintatoimen tai palvelunkäyttäjän näkökulmasta. Kokemus maansiirto- tai rakennusurakoista katsotaan eduksi
 • Sähköinen kilpailutus ja hyvät neuvottelutaidot
 • Hyvät kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä suomeksi että englanniksi. Katsomme eduksi ruotsin kielen osaamisen.
 • ATK-taidot, Excel ja PowerPoint -tuntemus
 • Hyvät yhteistyö-, viestintä- ja muutostenhallintataidot
 • Tapa toimia analyyttisesti, järjestelmällisesti, eettisesti ja tehokkaasti
 • Ihmislähtöinen, ongelmanratkaisukykyinen ja joustava
 • Vähintään henkilöauton ajokortti (B)

Lisätietoja
Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa Kevitsan kohdevastaava Heli Musikka, heli.musikka@boliden.com
Hakemukset
Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi mielellään englannin kielellä sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta: http://www.boliden.com/fi/Urabolidenissa/  viimeistään 22.10.2017 mennessä.

Hakuprosessiin ja rekrytointijärjestelmään liittyviin kysymyksiin vastaa Kevitsan henkilöstöhallinnosta Minna Helttunen, minna.helttunen@boliden.com
Boliden tuottaa metalleja, joiden avulla moderni maailma toimii. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kaikessa toiminnassamme. Kuulumme toimialan kärkeen kestävän kehityksen mukaisessa metallintuotannossa ja olemme johtavassa asemassa metallien kierrätyksessä. Kaivoksillamme ja sulatoillamme on vahva asema haastavilla markkinoilla pitkän kokemuksen ja parhaan mahdollisen tekniikan ansiosta. Bolidenillä on 5 500 työntekijää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Konsernin liikevaihto on 40 miljardia kruunua.

www.boliden.com

Takaisin

Rekrytoija: Boliden Kevitsa Mining Oy

Toimipaikka: Kevitsan kaivos

Kotisivut: www.boliden.com

Ilmoitus jatetty: 12.10.2017

Haku päättyy: 22.10.2017 klo 23:55

Työ alkaa: 4.12.2017

Kategoria: Lapin lääni