Työpaikat

Yksikön päällikkö

Yhdyskunnat ja geoenergia -tulosyksikkö tuottaa osaamista, tietoa ja ratkaisuja maankäytön suunnittelun, yhdyskuntien rakentamisen ja geoenergian hyödyntämisen tueksi. Yksikkö koostuu noin 25 asiantuntijan huipputiimistä. Yksikön keskeisiä tehtäviä on GTK:n tietopohjan vahvistaminen ja asiakkaille suunnattujen palvelujen kehittäminen tavoitteena geotietojen ja geomallien laaja-alainen hyödyntäminen sekä geoenergiaan perustuvien energiaratkaisujen tuottaminen. Yksikkö kehittää osaamista ja soveltaa tutkimusteknologiaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteeseen tähdätään kasvavan asiakas- ja tutkimusrahoitukseen perustuvalla projektitoiminnalla. Yksikkö toimii asiakaskysynnän sekä sidosryhmätarpeiden ohjaamana, hyödyntäen laajasti GTK:n osaamista ja tietovarantoja sovellusalueen toiminnassa. Tulosyksikkö vastaa myös tarvittavan osaamisen kehittämisestä GTK:ssa.

Tehtäväsi on toimia vuoden 2018 alusta perustettavan Yhdyskunnat ja geoenergia -tulosyksikön päällikkönä. Keskeisinä tehtävinäsi on yksikön toiminnan tulosvastuullinen johtaminen ja toimialaan kuuluvan projektitoiminnan edistäminen ja koordinointi. Osallistut myös yksikkösi kansainvälisen projektivientitoiminnan johtamiseen. Raportoit operatiivisen toiminnan johtajalle.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta ja näyttöä tuloksellisuudesta vastuullisessa esimiestehtävästä sekä kykyä monitahoisten kehittämiskokonaisuuksien hallintaan. Lisäksi edellytämme hyviä ihmisten johtamistaitoja, yksikön toimialan hyvää tuntemusta sekä innostusta ja halua toimia vastuullisessa johtotehtävässä. Odotamme kokemusta projektitoiminnan kehittämisestä ja asiakaskunnan tuntemusta. Arvostamme alan laajaa kokonaisnäkemystä. Tehtävän hoito edellyttää kotimaisten kielten lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja kansainvälisessä toimintakentässä.

Olet luonteeltasi vuorovaikutteinen yhteistyöpelaaja. Sinulla on innovatiivinen asenne, innostava ote johtamisessa ja esimiestehtävissä. Olet kiinnostunut asiakastoiminnasta ja uusien palvelu- ja projektimahdollisuuksien kehittämisestä. Pyrit tulosorientoituneesti tukemaan GTKn yhteisten strategisten tavoitteiden toteutumista.

Tehtävän palkkaus sovitaan palkkausjärjestelmän ja valittavan henkilön osaamisen mukaan.

Lisätietoja: johtaja Olli Breilin, puh. 029 503 5200, olli.breilin@gtk.fi ja johtaja Helena Tammi, puh. 029 503 2220, helena.tammi@gtk.fi.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain 32-409-2017, 6.11.2017 klo 16.15 mennessä. Hakemukset voi myös toimittaa osoitteella Geologian tutkimuskeskus, kirjaamo, PL 96, 02151 Espoo (käyntiosoite: Betonimiehenkuja 4). Laita hakemukseen merkintä ’ Päällikkö, Yhdyskunnat ja geoenergia -yksikkö’.

Takaisin

Rekrytoija: Geologian tutkimuskeskus

Toimipaikka: Espoo, Kokkola, Kuopio tai Rovaniemi

Kotisivut:

Ilmoitus jatetty: 9.10.2017

Haku päättyy: 6.11.2017 klo 16:15

Työ alkaa:

Kategoria: Etelä-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Lapin lääni